Hyresförmedlare

Den vanligaste typen av registrering är så kallad fullständig registrering men du kan också ansöka om registrering som hyresförmedlare.

Även den som förmedlar hyresrätter yrkesmässigt måste vara registrerad som fastighetsmäklare. Det gäller till exempel första- eller andrahandskontrakt på hyreslägenheter och hyresrätter till rum.

Utbildningskrav och praktik

För registrering som hyresförmedlare ställs inget krav på teoretisk utbildning. Däremot ska du ha gjort tio veckors handledd praktik hos en registrerad fastighetsmäklare som ägnar sig åt förmedling av hyresrätter för bostadslägenheter. Praktiken får inte ligga mer än ett år tillbaka i tiden vid ansökan.

Undantag från registreringskravet

Kravet att vara registrerad gäller för dig som ska förmedla fastigheter, delar av fastigheter, byggnader på annans mark, tomträtter, bostadsrätter, andelsrätter avseende lägenhet, arrenderätter och hyresrätter.

Du behöver inte vara registrerad om du enbart ska ägna dig åt:

  • Kommunal förmedling av hyresrätter.

  • Vederlagsfri förmedling av hyresrätter till personer inskrivna vid ett universitet eller en högskola.

  • Förmedling av hyresrätter för fritidsändamål, hyresrätter till lokaler eller hyresrätter till rum där hyrestiden uppgår till högst två veckor.

Betalningsinformation

Fram till 31 december 2019 är ansökningsavgiften 2 300 kronor. Från 1 januari 2020 höjs den till 2 900 kronor. Avgiften betalar du in till Danske Bank, Bankgiro 5128-7407. Du måste ange namn, personnummer och att betalningen avser ansökan om registrering. Tänk på att du ska betala ansökningsavgiften samtidigt som du skickar in din ansökan till oss.

Ansökningsavgiften är densamma oavsett om du har varit registrerad eller ansökt tidigare.

Så här ansöker du

Förutom ansökningsblanketten och praktikintyget ska du skicka in förvaltarfrihetsbevis och bevis om ansvarsförsäkring. Handlingarna behöver skickas in i original eller som bestyrkta kopior. Förvaltarfrihetsbeviset beställer du hos din hemkommun där du är folkbokförd. Beviset får inte vara äldre än en månad. Bevis om ansvarsförsäkring tecknar du hos din försäkringsgivare.

Senast uppdaterad 2019-12-19