Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Bli mäklare

Hyres­förmedlare

Den vanligaste typen av registrering är så kallad fullständig registrering men du kan också ansöka om registrering för hyresförmedling. Om du förmedlar objekt där månadshyran vid tidpunkten för uppdragsavtalet uppgår till minst 10 000 euro ska du ansöka om särskild registrering för hyresförmedling.

Den som yrkesmässigt förmedlar hyresrätter måste ansöka om att bli fastighetsmäklare med registrering för hyresförmedling. Det gäller till exempel första- eller andrahandskontrakt på hyreslägenheter och hyresrätter till rum.

Från och med 1 juli 2021 finns en ny registreringskategori för den som förmedlar hyresobjekt med en månadshyra på 10 000 euro eller mer. Den heter "fastighetsmäklare med särskild registrering för hyresförmedling". Då handlar det vanligtvis om att förmedla kommersiella hyreslokaler eller företagsöverlåtelser där en sådan hyreslokal ingår. Mäklare i den kategorin omfattas av penningtvättsregler.

Fastighetsförmedling innebär att en mäklare får i uppdrag att finna och föra samman två parter. Ofta handlar det om en säljare och en köpare av en bostad. Men det kan också handla om att förmedla mellan någon som vill hyra ut och någon som vill hyra en bostad eller ett annat hyresobjekt, så kallad hyresförmedling.

Förmedlingen grundar sig på ett uppdragsavtal. Ett sådant avtal ingås mellan den som vill hyra, eller hyra ut, och den person som ska hjälpa till med detta som då alltså är mäklare. Sådana uppdragsavtal är skriftliga när de ingås med konsument. För avtal med juridiska personer finns det inte något formkrav, utan avtalet kan vara både muntligt och skriftligt.

När en fastighetsägare hyr ut sina egna bostäder eller lokaler handlar det inte om förmedling. Personer och företag som arbetar med sådan uthyrning omfattas alltså inte av kravet på registrering eftersom de inte bedriver förmedling. Däremot kan konsulter som arbetar åt fastighetsägaren behöva ansöka om registrering beroende på hur avtalet dem emellan ser ut.

Förmedling av företag

I många företagsöverlåtelser äger företaget en fastighet eller hyr en lokal. Den som arbetar med att förmedla företag kan därmed omfattas av kravet på registrering. Det handlar då vanligtvis om förmedling av företagsinkråm där det ingår en lokalhyresrätt med en månadshyra som minst uppgår till ett belopp motsvarande 10 000 euro eller mer. Rena aktieöverlåtelser omfattas däremot inte av kravet på registrering.

Undantag från registreringskravet

Kravet att vara registrerad gäller för dig som ska förmedla fastigheter, delar av fastigheter, byggnader på annans mark, tomträtter, bostadsrätter, andelsrätter avseende lägenhet, arrenderätter och hyresrätter.

Så länge ingen av de hyresrätter som du förmedlar har en månadshyra på 10 000 euro eller mer, behöver du inte vara registrerad om du enbart ska ägna dig åt:

  • Kommunal förmedling av hyresrätter.

  • Kostnadsfri förmedling av hyresrätter till personer inskrivna vid ett universitet eller en högskola.

  • Förmedling av hyresrätter för fritidsändamål, hyresrätter till lokaler eller hyresrätter till rum där hyrestiden uppgår till högst två veckor.

Utbildningskrav och praktik

För registrering som hyresförmedlare ställs inget krav på teoretisk utbildning. Däremot ska du ha gjort minst tio veckors handledd praktik hos en fastighetsmäklare som redan är registrerad hos FMI.

Praktiken kan delas upp i flera perioder och ska bestå i att praktikanten följer en mäklare vid samtliga moment som normalt ingår i ett förmedlingsuppdrag. Praktiken får vid tiden för ansökan om registrering inte vara avslutad längre tillbaka i tiden än ett år.

För att få registrering för hyresförmedling krävs att du har gjort praktiken hos en registrerad fastighetsmäklare som ägnar sig åt förmedling av hyresrätter som avser bostadslägenheter.

För att få särskild registrering för hyresförmedling krävs att du har gjort praktik med fokus på penningtvättsrutiner hos en registrerad fastighetsmäklare som ägnar sig åt förmedling av hyresrätter.

Betalningsinformation

Ansökningsavgiften är 2 900 kronor. Avgiften betalar du in till bankgiro 5128-7407. Du måste ange namn, personnummer och att betalningen avser ansökan om registrering. Tänk på att du ska betala ansökningsavgiften samtidigt som du skickar in din ansökan till oss.

Ansökningsavgiften är densamma oavsett om du ansöker första gången eller om du har varit registrerad eller ansökt tidigare.

Så här ansöker du

Ansök om registrering genom att logga in med BankID på mina sidor.

Förutom praktikintyget ska du ladda upp förvaltarfrihetsbevis och intyg om ansvarsförsäkring. Förvaltarfrihetsbeviset beställer du hos din hemkommun där du är folkbokförd. Beviset får inte vara äldre än en månad. Bevis om ansvarsförsäkring får du av din försäkringsgivare. Det är ett intyg om försäkring, inte ett försäkringsbrev. Av intyget ska det framgå vilken typ av registrering försäkringen gäller för och ett startdatum för när försäkringen börjar att gälla. Det ska också framgå av intyget att försäkringen gäller för dig personligen. Ditt namn och födelsedatum ska också finnas med på intyget.

Har du varit registrerad tidigare?

Du ansöker om återregistrering på mina sidor och laddar upp förvaltarfrihetsbevis och försäkringsintyg. I samband med din ansökan ska du också betala en ansökningsavgift på 2 900 kronor.

Har du varit registrerad tidigare behöver du inte skicka in ett nytt praktikintyg. Om du däremot har haft registrering för hyresförmedling men vill ansöka om särskild registrering för hyresförmedling behöver du göra praktik med fokus på penningtvättsrutiner hos en registrerad fastighetsmäklare som ägnar sig åt förmedling av hyresrätter.

Vanliga frågor om hyresförmedling

Senast uppdaterad 2023-11-16