Hyres­förmedlare

Den vanligaste typen av registrering är så kallad fullständig registrering men du kan också ansöka om registrering för hyresförmedling. Om du förmedlar objekt där månadshyran vid tidpunkten för uppdragsavtalet överstiger 10 000 euro ska du ansöka om särskild registrering för hyresförmedling.

Den som yrkesmässigt förmedlar hyresrätter måste ansöka om att bli fastighetsmäklare med registrering för hyresförmedling. Det gäller till exempel första- eller andrahandskontrakt på hyreslägenheter och hyresrätter till rum.

Från och med 1 juli 2021 finns en ny registreringskategori för den som förmedlar hyresobjekt med en månadshyra på 10 000 euro eller mer. Den heter "fastighetsmäklare med särskild registrering för hyresförmedling". Då handlar det vanligtvis om hyresrätter till lokaler.

Undantag från registreringskravet

Kravet att vara registrerad gäller för dig som ska förmedla fastigheter, delar av fastigheter, byggnader på annans mark, tomträtter, bostadsrätter, andelsrätter avseende lägenhet, arrenderätter och hyresrätter.

Så länge ingen av de hyresrätter som du förmedlar har en månadshyra på 10 000 euro eller mer, behöver du inte vara registrerad om du enbart ska ägna dig åt:

  • Kommunal förmedling av hyresrätter.

  • Vederlagsfri förmedling av hyresrätter till personer inskrivna vid ett universitet eller en högskola.

  • Förmedling av hyresrätter för fritidsändamål, hyresrätter till lokaler eller hyresrätter till rum där hyrestiden uppgår till högst två veckor.

Utbildningskrav och praktik

För registrering som hyresförmedlare ställs inget krav på teoretisk utbildning. Däremot ska du ha gjort minst tio veckors handledd praktik hos en person som redan är registrerad hos FMI.

Praktiken kan delas upp i flera perioder och ska bestå i att praktikanten följer en mäklare vid samtliga moment som normalt ingår i ett förmedlingsuppdrag. Praktiken får vid tidpunkten för ansökan om registrering inte ligga längre tillbaka i tiden än ett år.

För att få registrering för hyresförmedling krävs att du har gjort praktiken hos en registrerad fastighetsmäklare som ägnar sig åt förmedling av hyresrätter som avser bostadslägenheter.

För att få särskild registrering för hyresförmedling krävs att du har gjort praktik med fokus på penningtvättsrutiner hos en registrerad fastighetsmäklare som ägnar sig åt förmedling av hyresrätter.

Övergångsregler för särskild hyresförmedling

Du kan få bli registrerad för särskild hyresförmedling utan att uppfylla kravet på praktik. Det gäller om du den 1 juli 2021 sedan minst ett år tillbaka har bedrivit – och haft rätt att bedriva – yrkesmässig förmedling av hyresrätter. Istället för praktikintyg kan du då ladda upp ett intyg om att du har bedrivit sådan förmedling, när du ansöker via e-tjänsten. Ett sådant intyg kan vara till exempel ett anställningsbevis. Det kan också vara bevis på att du har ägt ett sådant företag, så som ett registreringsbevis i kombination med en kopia av aktieboken.

Betalningsinformation

Ansökningsavgiften är 2 900 kronor. Avgiften betalar du in till bankgiro 5128-7407. Du måste ange namn, personnummer och att betalningen avser ansökan om registrering. Tänk på att du ska betala ansökningsavgiften samtidigt som du skickar in din ansökan till oss.

Ansökningsavgiften är densamma oavsett om du har varit registrerad eller ansökt tidigare.

Så här ansöker du

Ansök om registrering genom att logga in med BankID på mina sidor.

Förutom praktikintyget ska du ladda upp förvaltarfrihetsbevis och intyg om ansvarsförsäkring. Förvaltarfrihetsbeviset beställer du hos din hemkommun där du är folkbokförd. Beviset får inte vara äldre än en månad. Bevis om ansvarsförsäkring får du av din försäkringsgivare. Det är ett intyg om försäkring, inte ett försäkringsbrev. Av intyget ska det framgå vilken typ av registrering försäkringen gäller för och ett startdatum för när försäkringen börjar att gälla. Det ska också framgå av intyget att försäkringen gäller för dig personligen. Ditt namn och födelsedatum ska också finnas med på intyget.

Senast uppdaterad 2022-06-03