Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Kontakta oss

Offentlighet och allmänna handlingar

FMI är en statlig myndighet. Det innebär att handlingar som skickas till eller från oss blir allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Det gäller oavsett om handlingen skickas med post, e-post eller lämnas personligen.

Ta del av allmänna handlingar

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar om de inte är skyddade av sekretess. Vi gör därför en sekretessprövning innan vi lämnar ut handlingar. Du som begär ut handlingar har rätt att vara anonym.

Kopia av allmän handling

Vi lämnar ut kopior av handlingar både digitalt och via post. Vi tar ut en avgift för kopior oavsett på vilket sätt de tillhandahålls. Läs mer om detta längre ner.

Du har alltid möjlighet att besöka oss för att ta del av allmänna handlingar utan kostnad.

Bra att veta innan du begär ut anmälningar

När det gäller anmälningar som kommit in till oss så omfattas mycket av innehållet vanligtvis av sekretess. Tillämplig sekretessbestämmelse är 30 kap. 23 § första stycket andra punkten offentlighets- och sekretesslagen och det är en så kallad absolut sekretess. Det innebär att vi ofta behöver maskera större delen av innehållet i anmälan och att det därmed inte blir så mycket kvar att läsa. De uppgifter som maskas är sådant som exempelvis kan identifiera anmälaren, säljaren, spekulanter och köpare. Även information om vilken bostad det har varit frågan om kan maskas om informationen kan röja en persons identitet. Beslutet i ärenden omfattas däremot inte av sekretess och det är därför vanligare att den som kontaktar oss begär ut besluten i stället för själva anmälan.

För papperskopior eller faxmeddelanden beräknar vi avgiften utifrån antal sidor. För digitala dokument beräknar vi avgiften utifrån antal filer. Om handlingar i pappersform behöver skannas in för att skapa digitala filer beräknar vi avgiften på samma sätt som för papperskopior.

De första nio sidorna eller filerna är avgiftsfria. Den tionde sidan eller filen kostar 50 kronor och varje sida eller fil därutöver kostar 2 kronor.

Ibland kräver utlämnandet att vi sammanställer information eller statistik, exempelvis ur fastighetsmäklarregistret. Vi beräknar avgiften utifrån den tid det tar att sammanställa och skicka sammanställningen. Kostnaden per arbetstimme är 400 kronor och beräknas per påbörjad kvart. Detta gäller även om vi behöver kopiera handlingar från CD, DVD eller USB-minne till ett USB-minne.

Samlingsfaktura

Om du regelbundet begär ut handlingar kan du träffa en överenskommelse om fakturering en gång per månad. Kontakta oss om du vill veta mer.

Porto

När vi skickar papperskopior eller USB-minnen med post tar vi ut en portokostnad om försändelsen väger mer än 20 gram.

Kontakt

För att ta del av allmänna handlingar kontaktar du vår registratur på registrator@fmi.se eller 010-490 01 00.

Vanliga frågor om allmänna handlingar

  • Den som begär ut allmänna handlingar från en myndighet har i princip rätt att vara anonym. Vi, liksom alla myndigheter, har ett efterforskningsförbud och får inte lov att undersöka vem personen som begär ut handlingarna är eller vad hen ska ha uppgifterna till. Ett undantag till denna anonymitet är om handlingen omfattas av sekretess och vi kan då behöva viss information om dig för att kunna pröva om handlingarna kan lämnas ut eller inte. Det är dock viktigt att tänka på att om du gör din begäran skriftligen exempelvis via e-post så blir din begäran en allmän handling som kan kommas att lämnas ut vid begäran. Vi rekommenderar därför dig som vill vara anonym att besöka oss eller kontakta oss via telefon, brev eller e-post som inte avslöjar din identitet.

Senast uppdaterad 2023-12-05