Organisation

Vår verksamhet är indelad i en administrativ enhet som leds av en administrativ chef, en tillsynsenhet som leds av en tillsynschef och en stab som leds av myndighetschefen.

Administrativa enheten

På den administrativa enheten arbetar bland annat handläggare och registratorer. Enheten ansvarar bland annat för:

 • Administrativt stöd, till exempel ekonomi, personal, registratur och arkiv.

 • Hantering av ansökningar om registrering som fastighetsmäklare.

 • Kontroll av om fastighetsmäklarna uppfyller kraven för att vara registrerade.

Tillsynsenheten

På tillsynsenheten arbetar jurister. Enheten ansvarar bland annat för:

 • Tillsyn över fastighetsmäklare.

 • Disciplinnämndens sammanträden.

Staben

På staben arbetar en kommunikatör, en verksjurist och en verksamhetsutvecklare. Staben ansvarar bland annat för:

 • Föreskrifter och allmänna råd.

 • Offentlighet och sekretess.

 • Dataskydd.

 • Kommunikation och information.

 • Samverkan.

 • Verksamhetsutveckling. 

Senast uppdaterad 2019-11-14