Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Om oss

Organisation

Vår verksamhet är indelad i två enheter. Dels en operativ enhet, som ansvarar för tillsyn och ansökningar. Dels en enhet för stöd, utveckling och kommunikation. Vi har också en ledningsgrupp som består av myndighetschefen, samt cheferna för respektive enhet.

Operativa enheten

På den operativa enheten arbetar främst jurister och handläggare. Enheten ansvarar bland annat för:

  • Tillsyn över mäklare och mäklarföretag.
  • Sammanträden i Disciplinnämnden.
  • Hantering av ansökningar om registrering för mäklare och mäklarföretag.
  • Kontroll av om mäklare och mäklarföretag uppfyller de krav som finns för att vara registrerad.

Enheten för stöd, utveckling och kommunikation

På enheten för stöd, utveckling och kommunikation finns många roller. Enheten jobbar bland annat med:

  • Administrativt stöd. Till exempel ekonomi, personal, registratur och arkiv.
  • Offentlighet och sekretess.
  • Dataskydd.
  • Kommunikation.
  • Verksamhetsutveckling.
Senast uppdaterad 2023-11-21