Nyheter

2020-10-26

Vi ser en kraftig ökning av anmälningar som kommit in till FMI i år och de senaste åren. Hittills, från januari till september, är det 842 anmälningar...

2020-10-08

När FMI begärde uppgifter av en mäklare förklarade hen att köparna hade stormat in före avtalad tid och varit oförskämda, detta skulle ha stört...

2020-09-30

I augusti fick två mäklare varsin erinran för att ha marknadsfört fel antal rum. Eventuella köpare kunde läsa sig till rätt antal rum, men inte i den...

2020-07-04

När en mäklare bytte arbetsgivare fick en assistent slutföra de sista stegen i ett uppdrag. Assistenten upprättade bland annat ett bristfälligt...

2020-06-24

Allt fler konsumenter irriterar sig på att mäklare sätter för låga priser i marknadsföringen av bostäder. Anmälningarna till FMI når nya rekordnivåer...

2020-06-15

Även mäklarföretagen kommer att omfattas av krav på registrering och sättas under FMI:s tillsyn. Det är kärnan i ett förslag till ny...

2020-06-08

Vid sitt sammanträde i maj beslutade Disciplinnämnden att meddela en erinran till en mäklare som agerat i strid mot omsorgsplikten. Mäklaren hade på...

2020-05-29

Inflödet av anmälningar till FMI har inte mattats av under coronapandemin. Tvärtom fortsätter trenden med allt fler anmälningar och liksom tidigare är...

2020-05-21

När FMI utövade tillsyn mot en mäklare upptäcktes en lång rad händelser som var och en motiverar en varning. Den sammantagna bedömningen blir därför...

2020-05-08

En mäklare hade instruerats av säljaren att bara ta emot bud i 25 000-kronorsintervaller och tog således inte emot andra bud. FMI anser att denna...