Nyheter

2021-09-17

Den 1 augusti i år trädde Fastighetsmäklarinspektionens nya föreskrifter om registrering ikraft. Enligt dessa kommer det istället för utbildningsbevis...

2021-08-27

I november 2019 beslutade Fastighetsmäklarinspektionens disciplinnämnd att varna en mäklare som hade marknadsfört en 2:a som en 2,5:a. Efter...

2021-08-02

Den 1 augusti börjar två nya föreskrifter att gälla. Det gäller föreskrifter för registrering, där det införs nya och ändrade krav i samband med...

2021-06-10

Den nya fastighetsmäklarlagen och fastighetsmäklar­förordningen har nu utfärdats och träder i kraft den 1 juli 2021. Som vi tidigare skrivit om kommer...

2021-05-17

FMI:s förslag på nya utbildningskrav för fastighetsmäklare har varit ute på remiss. Många parter har yttrat sig och störst oenighet väcker förslaget...

2021-05-12

Den 21 april lanserades en ny nationell riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Rapporten har tagits fram utifrån en kartläggning...

2021-05-06

Snart lanserar vi vår e-tjänst för att ansöka om registrering som fastighetsmäklare. Från och med den 17 maj ansöker du och kan följa din ansökan...

2021-04-29

Den tematiska tillsyn om fastighetsmäklarnas prissättning i marknadsföringen som FMI inledde i maj 2020 är nu avslutad. Två av totalt 25 granskade...

2021-04-28

Den 1 juli 2021 börjar en ny fastighetsmäklarlag gälla. Lagen medför bland annat att även hyresförmedlingsföretag behöver vara registrerade hos oss på...

2021-03-11

Den nya fastighetsmäklarlagen som planeras att träda i kraft 1 juli innebär bland annat att vi ska ta in EU:s penningtvättsdirektiv och...