Nyheter

2020-05-29

Inflödet av anmälningar till FMI har inte mattats av under coronapandemin. Tvärtom fortsätter trenden med allt fler anmälningar och liksom tidigare är...

2020-05-21

När FMI utövade tillsyn mot en mäklare upptäcktes en lång rad händelser som var och en motiverar en varning. Den sammantagna bedömningen blir därför...

2020-05-08

En mäklare hade instruerats av säljaren att bara ta emot bud i 25 000-kronorsintervaller och tog således inte emot andra bud. FMI anser att denna...

2020-04-09

Disciplinnämnden har återkallat registreringen för fyra mäklare som fortfarande inte har betalat sina årsavgifter för 2019. En femte mäklare fick...

2020-04-01

Fastighetsmäklarinspektionen har beslutat att återkalla registreringen för en hyresförmedlare som inte bedöms ha för avsikt att vara yrkesverksam som...

2020-03-26

Det råder turbulenta tider. Den pågående coronapandemin påverkar hela samhället och inte minst fastighetsmarknaden och mäklarbranschen. Hur kraftiga...

2020-03-12

Sedan en tid tillbaka har FMI nya lokaler i kontorskomplexet Karolinen i Karlstad. Invigningen av lokalerna som skulle ha ägt rum den 19 mars är dock...

2020-03-04

En mäklare marknadsförde nyproducerade lägenheter med skärgårdsutsikt, både i text och bild. Innan projektet var klart togs dock beslut om att ett...

2020-02-27

Lagändringar har lett till en ändring av FMI:s penningtvättsföreskrifter. Ändringarna träder i kraft den 1 mars 2020. Riksdagen har beslutat om vissa...

2020-02-25

Riksrevisionen har granskat vilket skydd konsumenter har när de köper nyproducerade bostadsrätter. Resultatet visar att skyddet är betydligt sämre än...