Nyheter

2020-07-04

När en mäklare bytte arbetsgivare fick en assistent slutföra de sista stegen i ett uppdrag. Assistenten upprättade bland annat ett bristfälligt...

2020-06-24

Allt fler konsumenter irriterar sig på att mäklare sätter för låga priser i marknadsföringen av bostäder. Anmälningarna till FMI når nya rekordnivåer...

2020-06-15

Även mäklarföretagen kommer att omfattas av krav på registrering och sättas under FMI:s tillsyn. Det är kärnan i ett förslag till ny...

2020-06-08

Vid sitt sammanträde i maj beslutade Disciplinnämnden att meddela en erinran till en mäklare som agerat i strid mot omsorgsplikten. Mäklaren hade på...

2020-05-29

Inflödet av anmälningar till FMI har inte mattats av under coronapandemin. Tvärtom fortsätter trenden med allt fler anmälningar och liksom tidigare är...

2020-05-21

När FMI utövade tillsyn mot en mäklare upptäcktes en lång rad händelser som var och en motiverar en varning. Den sammantagna bedömningen blir därför...

2020-05-08

En mäklare hade instruerats av säljaren att bara ta emot bud i 25 000-kronorsintervaller och tog således inte emot andra bud. FMI anser att denna...

2020-04-09

Disciplinnämnden har återkallat registreringen för fyra mäklare som fortfarande inte har betalat sina årsavgifter för 2019. En femte mäklare fick...

2020-04-01

Fastighetsmäklarinspektionen har beslutat att återkalla registreringen för en hyresförmedlare som inte bedöms ha för avsikt att vara yrkesverksam som...

2020-03-26

Det råder turbulenta tider. Den pågående coronapandemin påverkar hela samhället och inte minst fastighetsmarknaden och mäklarbranschen. Hur kraftiga...