Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Nyheter & press

Nyheter

2024-04-19

Nyligen höll vi en digital presentation för alla landets lärosäten där blivande fastighetsmäklare fick information om oss och vårt arbete. Syftet var...

2024-04-03

Ett fastighetsmäklarföretag varnas av FMI:s disciplinnämnd och åläggs samtidigt att betala en sanktionsavgift på 200 000 kronor för allvarliga...

2024-03-28

Regeringen har remitterat redovisningen av uppdraget att utreda en eventuell sammanslagning av FMI och Konsumentverket. Nu ges ett sextiotal instanser...

2024-03-07

Regeringen har gett FMI i uppdrag att redovisa den genomsnittliga kostnaden för registrering och tillsyn av fastighetsmäklare och...

2024-03-07

En mäklare som genomfört två skrivuppdrag för samma objekt kontaktades efter det andra uppdraget av säkerhetschefen på en bank som efterfrågade en...

2024-03-07

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) meddelar inte prövningstillstånd i två omskrivna beslut där FMI återkallat registreringen för mäklarna. I ett av...

2024-01-26

Nu skickar vi ut fakturorna för årsavgiften. För alla registrerade mäklare skickas fakturan till folkbokföringsadressen. Mäklarföretagen får fakturan...

2024-01-25

En mäklare som har dömts för näringspenningtvättsbrott fick i början av förra året sin mäklarregistrering återkallad eftersom han på grund av...

2024-01-23

Mäklare måste sedan den 1 januari 2023 lämna uppgift i objektsbeskrivningen om hur stor del av föreningens totala nettoskuldsättning som belastar en...

2024-01-19

Trots att antalet anmälningar minskade dubblerades nästan antalet återkallelser av registrering under 2023. Det beror på att fler mäklare och...