Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

2024

Uppdrag att redovisa kostnader för registrering och tillsyn

Regeringen har gett FMI i uppdrag att redovisa den genomsnittliga kostnaden för registrering och tillsyn av fastighetsmäklare och fastighetsmäklarföretag. I uppdraget ingår även att redovisa i vilken utsträckning kostnaderna skiljer sig åt beroende på företagens storlek.

Sedan FMI fick uppgiften att registrera och bedriva tillsyn mot fastighetsmäklarföretag sommaren 2021 har kostnaden för registrering och årlig avgift varit densamma för enskilda mäklare som för företag. Avgifterna har inte påverkats av företagens storlek.

Genom att utreda hur kostnaderna skiljer sig åt vid exempelvis ett tillsynsärende mot ett företag och en enskild mäklare vill regeringen säkerställa att avgifterna motsvarar de faktiska kostnaderna för myndighetens olika verksamheter.

I samband med uppdraget får FMI även föreslå en eller flera nivåer på avgiften för ansökning om registrering och den årliga avgiften.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 3 maj.

Senast uppdaterad 2024-03-08