Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Om webbplatsen

Kakor m.m.

Vår webbplats använder kakor (cookies) och externa funktioner. Vi använder dem på ett sätt som gör att du inte behöver lämna något samtycke till det.

Vi använder kakor och funktioner från externa leverantörer för att:

  • Få statistik över våra besökare.

  • Webbplatsen ska vara säker.

  • Ge dig som besökare tillgång till olika funktioner.

  • Utvärdera vår webbplats.

Vi använder i möjligaste mån förstapartskakor. Det innebär att det är FMI:s egen webbplats fmi.se som sätter kakan. Kakan kan då inte delas med andra webbplatser. Kakor som sätts av en extern tjänst kallas tredjepartskakor. Sådana kakor kan medföra att informationen i kakan delas med andra webbplatser.

Nödvändiga kakor och funktioner

Rutan med information om kakor och funktioner

När du sparar inställningar om hur du vill använda kakor och funktioner på fmi.se sätts en förstapartskaka som heter klaro. Information om dina val sparas i denna kaka och gör även att rutan med kakinformation inte visas mer. Kakan sparas i 120 dygn.

Rutan med servicemeddelanden

I samband med systemfel eller -underhåll publicerar vi ibland ett servicemeddelande som visas i en ruta på alla webbsidor. Om du stänger rutan sätts en förstapartskaka som heter systemMessageToast. Den innehåller servicemeddelandets ID och gör att meddelandet inte längre visas för dig. Kakan tas bort när du stänger din webbläsare.  

Rutan med tips till företagare på mina sidor

När du loggar in på mina sidor kontrollerar vi om du är behörig att representera ett registrerat mäklarföretag. Om så är fallet visas en ruta med tips om hur du byter mellan att representera dig själv och ditt företag. När du stänger tipsrutan sätts en förstapartskaka som heter myPagesNotification. Den innehåller värdet "true" och gör att tipsrutan inte visas igen den kommande månaden. Kakan tas bort efter en månad.

Säkra formulär

På några ställen på vår webbplats har vi formulär som du kan fylla i. Förstapartskakan __RequestVerificationToken används där för att förhindra att någon manipulerar kommunikationen mellan din dator och servern. Den tas bort när du stänger din webbläsare.

Formuläret för att anmäla mäklare innehåller en så kallad captcha. Den säkerställer att det är en människa och inte en robot som skickar formuläret. Företaget bakom tjänsten heter Friendly Captcha GmbH och har sitt säte i Tyskland. För captchan anropas ett skript från en server på den geografiska plats som ligger närmast dig som användare. För användare i EU anropas alltså skriptet från en server inom EU. Friendly Captcha lagrar en avidentifierad version av din IP-adress. Vare sig Friendly Captcha eller någon annan kan se vilka webbplatser som du har använt captchan på. Inga kakor används. Du kan läsa mer om hur Friendly Captcha hanterar personuppgifter här.   

Inloggning på mina sidor

När du loggar in på "mina sidor" sätts två förstapartskakor som hanterar din inloggning. Den ena heter yourAuthCookie och tas bort när du klickar på logga ut, eller efter en tids inaktivitet. Den andra heter ASP.NET_SessionId och tas bort när du stänger din webbläsare. 

Funktioner som inte kräver ditt godkännande

Användarstatistik

Webbplatsen anropar ett skript från statistiktjänsten Plausible Analytics. Tjänsten är baserad, och behandlar statistikdata, inom EU.

Statistiken samlas in anonymt utan att använda kakor. Statistiken använder vi bland annat för att följa upp hur många som besöker vår webbplats, hur besökarna navigerar till och på webbplatsen samt och vilken teknik de använder.

Denna uppföljning är ett viktigt verktyg för att vi ska kunna utvärdera det informationsuppdrag vi har i vår instruktion från regeringen.

Du kan läsa mer om behandlingen av data i Plausibles datapolicy.

Undersökningar

Periodvis genomför vi enkäter där du som besökare får svara på vad du tycker om vår webbplats. För detta anropar webbplatsen ett skript från tjänsten Survicate. Tjänsten är baserad, och behandlar enkätdata, inom EU.

Det är alltid frivilligt att svara på dessa enkäter. Svaren behandlas anonymt om inget annat anges i enkäten. I de fall vi ber om kontaktuppgifter är det frivilligt att lämna sådana. Tjänsten använder inga kakor utan använder webbläsarens lokala datalagring och sessionslagring. Där sparas ett besöks-id och information om vilka enkäter du har sett och besvarat.

Dessa undersökningar är viktiga för att vi ska kunna utvärdera det informationsuppdrag som vi har i vår instruktion från regeringen.

Du kan läsa mer om behandlingen av data i Survicates GDPR-information.

Om du vill undvika kakor

Du kan ställa in din webbläsare så att den automatiskt nekar lagring av kakor. Alternativt så att du får information varje gång en webbplats vill lagra en kaka. I din webbläsare kan du också radera tidigare lagrade kakor. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Konsekvenser om du inte tillåter kakor

Om du blockerar nödvändiga kakor i din webbläsare kan vissa av våra funktioner, som formulär och inloggning på mina sidor, sluta fungera som de ska. 

Senast uppdaterad 2023-11-17