Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Mäklarens ansvar och roll

Mäklarens kontroll­skyldighet

När en mäklare hjälper till med att sälja en bostad behöver hen kontrollera viss information om bostaden. Det kallas för att mäklaren har en kontrollskyldighet.

Många av uppgifterna i objektsbeskrivningen kommer från säljaren. Mäklaren har ofta rätt att lita på uppgifterna, om det inte finns skäl att ifrågasätta dem. Det finns dock undantag. I förmedlingsuppdraget har mäklaren en så kallad kontrollskyldighet. Det betyder att mäklaren själv måste kontrollera viss information om bostaden.

Mäklaren ska kontrollera:

  • Vem som är registrerad ägare till en bostad.

  • Vilka inteckningar, servitut och andra rättigheter som eventuellt belastar en fastighet.

  • Om en fastighet har del i en eller flera gemensamhetsanläggningar.

  • Om en bostadsrätt är pantsatt.

Om det handlar om en fastighet, alltså ett hus eller en tomt, kontrollerar mäklaren normalt vem som står som ägare i fastighetsregistret.

Om det handlar om en bostadsrätt görs kontrollen normalt genom att mäklaren kontaktar bostadsrättsföreningens styrelse.

Ägarens rätt att sälja bostaden

Mäklaren ska också kontrollera om det finns någon begränsning när det gäller ägarens rätt att sälja bostaden. Detta kallas för att det finns förfoganderätts­inskränkningar i fastighetsregistret.

Ibland finns det till exempel villkor om vem bostaden får säljas till noterade i registret. 

Om uppdragsgivaren är gift eller sambo ska mäklaren också undersöka om det krävs ett samtycke från den personen för att sälja bostaden.

Om bostaden ägs av ett dödsbo ska mäklaren få förmedlingsuppdraget från alla dödsbodelägare.

Uppgifterna ska framgå av objektsbeskrivningen

Om försäljningen av bostaden riktar sig till konsumenter ska resultatet av mäklarens kontroller redovisas i objektsbeskrivningen. Det gäller dock inte uppgiften om vem som äger bostaden. Den uppgiften behöver bara redovisas till den slutliga köparen.

Fastighetsmäklarlag (2021:516)

3 kap. Fastighetsmäklarverksamheten

13 § Fastighetsmäklaren ska kontrollera vem som har rätt att förfoga över fastigheten och vilka inteckningar, servitut och andra rättigheter som belastar den. Mäklaren ska också kontrollera om fastigheten har del i en eller flera gemensamhetsanläggningar.

Om det är fråga om en bostadsrätt, ska mäklaren i stället för det som föreskrivs i första stycket kontrollera vem som har rätt att förfoga över bostadsrätten och om den är pantsatt.

Vanliga frågor om mäklarens kontrollskyldighet

Senast uppdaterad 2023-11-30