Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Statistik

Statistik: Beslut, företag

Disciplinnämndens beslut mot mäklarföretag. Innan beslut från det senaste sammanträdet syns i statistiken måste de ha hunnit skickas till berörda företag och lagts ut i vår e-tjänst "sök beslut".

54 beslut totalt

Mellan januari och oktober 2023 har FMI:s disciplinnämnd fattat 54 beslut mot mäklarföretag. Besluten kan vara överklagade och ändrade.

53 beslut om påföljd

7

Återkallelser av registreringen

30

Varningar

16

Erinringar

0

Rättelser

1 beslut utan påföljd

0

Ringa förseelser

1

Avskrivningar

Ett nämndbeslut kan grundas på flera orsaker. Exempelvis kan ett beslut om varning för orsak A och orsak B även innehålla en erinran för orsak C. Resultatet blir då sammantaget ett beslut om varning för företaget, men i orsakstabellen statistikförs både en varning för orsak A, en varning för orsak B och en erinran för orsak C.

Orsaker Återkallelse Varning Erinran Rättelse Summa påföljder Ringa förseelse Avskrivning Totalt
Betalning av årlig avgift 6 29 16 0 51 0 0 51
Förtroenderubbande verksamhet 1 0 0 0 1 0 1 2
Mäklarföretagets allmänna skyldigheter 0 1 0 0 1 0 0 1

Sammanställningen utgår från den strängaste påföljden i respektive nämndbeslut. Ett beslut som t.ex. innehåller både en varning och en erinran räknas som en varning. Beslut kan vara överklagade och ändrade.

Län Återkallelse Varning Erinran Rättelse Summa påföljder Ringa förseelse Avskrivning Totalt
Blekinge 0 1 0 0 1 0 0 1
Dalarna 0 0 1 0 1 0 0 1
Gotland 0 1 0 0 1 0 0 1
Gävleborg 0 1 0 0 1 0 0 1
Halland 0 0 1 0 1 0 0 1
Kalmar 0 1 0 0 1 0 1 2
Kronoberg 0 1 0 0 1 0 0 1
Norrbotten 0 1 0 0 1 0 0 1
Skåne 2 2 3 0 7 0 0 7
Stockholm 4 16 9 0 29 0 0 29
Södermanland 0 1 1 0 2 0 0 2
Uppsala 0 2 0 0 2 0 0 2
Värmland 0 0 1 0 1 0 0 1
Västerbotten 1 0 0 0 1 0 0 1
Västra Götaland 0 2 0 0 2 0 0 2
Örebro 0 1 0 0 1 0 0 1