Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Det här är FMI

Delgivning

Att vara delgiven betyder att du anses ha tagit emot en handling. FMI använder så kallad förenklad delgivning för att skicka vissa typer av handlingar som mäklare ska ta del av i registrerings- och tillsynsärenden.

Så här går det till

För att vara säker på att du får handlingen skickar FMI två brev till dig. Breven skickar vi till din senast kända adress; i första hand den e-postadress du har lämnat till oss. Om breven kommer i retur skickar vi dem till din folkbokföringsadress.

  • Det första brevet innehåller handlingen som du ska delges.

  • Nästa arbetsdag skickar vi ett kontrollmeddelande till dig om att det första brevet har skickats. Om du bara får kontrollmeddelandet, men inte handlingen, måste du kontakta FMI snarast.

  • När du har mottagit beslutet bekräftar du det antingen via e-post eller genom det delgivningskvitto som kommer per post.

När anses du delgiven?

Du är delgiven, det vill säga anses ha tagit del av handlingen, två veckor efter att vi skickade det första brevet till dig. Datumet som brevet skickades framgår av kontrollmeddelandets text.

Exempel

Kalenderblad som illustrerar förenklad delgivning i tre steg. 1 maj: Vi skickar det första brevet med handlingen som du ska delges den 1 maj. 2 maj: Vi skickar ett kontrollmeddelande till samma adress nästa arbetsdag, den 2 maj. 15 maj: Du är delgiven den 15 maj. Tider för att t.ex. svara på brev från FMI räknas från denna dag.

Tänk på...

  • Du måste alltid meddela FMI om du byter e-postadress.

  • Din postadress uppdateras automatiskt utifrån folkbokföringen.

  • Kontrollera din post minst varannan vecka så länge ärendet pågår. Meddela FMI i förväg om du inte kan göra det, till exempel på grund av en semesterresa.

Senast uppdaterad 2024-02-01