Nyproducerat hus

Att förmedla en nyproducerat hus ställer andra krav på mäklaren än vad förmedling av begagnade hus gör. Köparen har rätt att få information om vad som gäller. Det är viktigt att köparen förstår vad som ingår i köpet för det påverkar också vilka rättigheter och skyldigheter köpet för med sig.

För köparen är det viktigt att få reda på om det handlar om en tomt där ett hus ska byggas, ett hus som håller på att byggas eller ett redan färdigbyggt hus. Om man köper en tomt som det ska byggas på kan det gå till på olika sätt. Det är till exempel två olika lagar som gäller för tomtköpet och för husbygget, jordabalken och konsumenttjänstlagen. Om köpet istället gäller en tomt med ett färdigbyggt småhus på är det bara en lag, jordabalken, som gäller. Mäklaren har en viktig roll i att se till att en spekulant och köpare får information i samband med köpet.

Tänk på det här:

Det är viktigt att köparen förstår vad som ingår i köpet för det påverkar också vilka rättigheter och skyldigheter köpet för med sig.

Mäklaren ska alltid lämna följande information till köpare:

 • Vad som ska säljas. Om det bara är en tomt, en tomt med ett krav på att bygga ett visst hus, en tomt med ett hus som har börjat byggas, eller en tomt med ett färdigbyggt hus på.

 • Om det finns särskilda villkor för köpet.

 • Vilka betalningsvillkor som gäller för köpet.

 • Om det finns ett byggföretag.

 • Om det finns särskilda krav för byggavtalet.

 • Om det finns krav på bygglov och andra kommunala beslut.

 • Om det finns ett färdigställandeskydd, alltså ett skydd om husföretaget som bygger skulle gå i konkurs. Skyddet kan vara i form av en försäkring eller en bankgaranti.

 • Om det finns ett slutbesked, det vill säga om kommunen har godkänt bygget och gett klartecken till att få flytta in i huset. Om det finns eventuella villkor för slutbesked och eventuella användningsförbud.

Om köpet gäller en tomt där ett hus ska byggas ska mäklaren lämna information till köparen om det här:

 • Om det finns särskilda krav i köpekontraktet och vad de i så fall innebär. Ett exempel på ett krav är att köparen inom en viss tid ska anlita ett särskilt husföretag för att bygga ett hus på tomten.

 • Om det inte är helt klart ska mäklaren ge spekulanten råd om att ta reda på om man får bygga på tomten och vad som krävs för att få bygglov.

Om köpet gäller ett hus som håller på att byggas ska mäklaren informera spekulanter om det här:

 • Vad det är för avtal som ska skrivas och vilka rättigheter och skyldigheter köparen har. Om köparen ska skriva ett avtal om tomtköpet och ett avtal med byggföretaget som bygger huset. Om köparen ska ta över rättigheter och skyldigheter från säljaren.

 • Hur stor del av husbygget som kvarstår och vad som är kvar att betala enligt betalplanen.

Vanliga frågor om nyproduktion

Senast uppdaterad 2020-06-30