Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Nyproduktion

Nyproducerat hus

Att förmedla ett nyproducerat hus ställer andra krav på mäklaren än vad förmedling av begagnade hus gör. Köparen har rätt att få information om vad som gäller. Det är viktigt att köparen förstår vad som ingår i köpet för det påverkar också vilka rättigheter och skyldigheter köpet för med sig.

För köparen är det viktigt att få reda på om det handlar om en tomt där ett hus ska byggas, ett hus som håller på att byggas eller ett redan färdigbyggt hus. Om man köper en tomt som det ska byggas på kan det gå till på olika sätt. Det är till exempel två olika lagar som gäller för tomtköpet och för husbygget, jordabalken och konsumenttjänstlagen. Om köpet istället gäller en tomt med ett färdigbyggt småhus på är det bara en lag, jordabalken, som gäller. Mäklaren har en viktig roll i att se till att en spekulant och köpare får information i samband med köpet.

Tänk på det här:

Det är viktigt att köparen förstår vad som ingår i köpet för det påverkar också vilka rättigheter och skyldigheter köpet för med sig.

Mäklaren ska alltid lämna följande information till köpare:

 • Vad som ska säljas. Om det bara är en tomt, en tomt med ett krav på att bygga ett visst hus, en tomt med ett hus som har börjat byggas, eller en tomt med ett färdigbyggt hus på.

 • Om det finns särskilda villkor för köpet.

 • Vilka betalningsvillkor som gäller för köpet.

 • Om det finns ett byggföretag.

 • Om det finns särskilda krav för byggavtalet.

 • Om det finns krav på bygglov och andra kommunala beslut.

 • Om det finns ett färdigställandeskydd, alltså ett skydd om husföretaget som bygger skulle gå i konkurs. Skyddet kan vara i form av en försäkring eller en bankgaranti.

 • Om det finns ett slutbesked, det vill säga om kommunen har godkänt bygget och gett klartecken till att få flytta in i huset. Om det finns eventuella villkor för slutbesked och eventuella användningsförbud.

Om köpet gäller en tomt där ett hus ska byggas ska mäklaren lämna information till köparen om det här:

 • Om det finns särskilda krav i köpekontraktet och vad de i så fall innebär. Ett exempel på ett krav är att köparen inom en viss tid ska anlita ett särskilt husföretag för att bygga ett hus på tomten.

 • Om det inte är helt klart ska mäklaren ge spekulanten råd om att ta reda på om man får bygga på tomten och vad som krävs för att få bygglov.

Om köpet gäller ett hus som håller på att byggas ska mäklaren informera spekulanter om det här:

 • Vad det är för avtal som ska skrivas och vilka rättigheter och skyldigheter köparen har. Om köparen ska skriva ett avtal om tomtköpet och ett avtal med byggföretaget som bygger huset. Om köparen ska ta över rättigheter och skyldigheter från säljaren.

 • Hur stor del av husbygget som kvarstår och vad som är kvar att betala enligt betalplanen.

Vanliga frågor om nyproduktion

 • En mäklare får inte ägna sig åt verksamhet som kan påverka förtroendet för hen. Att en mäklare är anställd hos ett byggföretag anses kunna påverka förtroendet för mäklarens opartiskhet.

  Byggföretaget kan däremot anlita utomstående mäklare för att förmedla sina bostäder. En mäklare som tar anställning som säljare får inte behålla sin mäklarregistrering. Detta eftersom hen då inte längre uppfyller lagens krav på att ha för avsikt att vara verksam som fastighetsmäklare.

 • Att förmedla en nybyggd bostad ställer helt andra krav på dig som mäklare än vad förmedling av en redan befintlig bostad gör. Generellt sett måste du vara uppmärksam på särskilda förhållanden som gäller för förmedlingen och vilken typ av förmedling uppdraget gäller.

  Det är mycket viktigt att spekulanter och köpare får korrekt information om vem som är motpart och att handlingarna anpassas till vad som gäller i just den situationen. Du som mäklare är också ansvarig för att lämna information och ska ha tillräcklig kunskap för att ge råd och svar på parternas eventuella frågor.

 • Om en nybyggd lägenhet inte stämmer överens med vad som utlovats i annonser och objektsbeskrivning kan både mäklaren och bostadsrättsföreningens styrelse vara ansvariga. Är man osäker på vem man ska reklamera till kan det vara klokt att vända sig till båda. Det kan också vara bra att ta hjälp av kunnig jurist eller advokat.

  Mäklaren kan bli skadeståndsskyldig om hen i sin annonsering eller i objektsbeskrivningen informerat om något som senare inte visar sig stämma. För att mäklaren ska bli skadeståndsskyldig krävs att hen varit slarvig eller gjort något felaktigt med flit.

  Bostadsrättsföreningens styrelse ska se till att lägenheten vid inflyttning är fullt användbar och i enlighet med vad som avtalats. Styrelsen har en skyldighet att i första hand, om möjligt, åtgärda eventuella fel. Om styrelsen inte åtgärdar felen har du rätt att själv åtgärda felen och kräva ersättning från föreningen. Om felet är av väsentlig betydelse och inte åtgärdas av föreningen kan du ha rätt att säga upp avtalet och flytta. Du kan också ha rätt till avdrag på årsavgiften under den tid din lägenhet är felaktig.

Senast uppdaterad 2023-11-30