Mäklar­företagets ansvar och roll

Den enskilde mäklaren är personligt ansvarig för ett förmedlingsuppdrag. Mäklarföretaget får inte ingå ett sådant avtal och har därför som regel inga skyldigheter mot uppdragsgivaren till följd av det.

Det är den enskilda mäklaren som ingår avtal med uppdragsgivaren och har ett självständigt ansvar att följa god fastighetsmäklarsed.

Mäklarföretaget har dock ett övergripande ansvar att verka för att företagets mäklare följer god fastighetsmäklarsed.

Det görs bland annat genom att:

  • Ha rutiner och riktlinjer som underlättar för mäklarna.

  • Förse mäklarna med de verktyg de behöver.

  • Agera om någon av företagets mäklare bryter mot lagen.
Senast uppdaterad 2022-11-25