Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

2024

Återkallelse för bristande kundkännedom och deponering av hela köpeskillingen

FMI har beslutat att återkalla registreringen för en mäklare som i ett förmedlingsuppdrag avseende en bostadsrätt tog emot hela köpeskillingen på sitt klientmedelskonto. Mäklaren bedömdes inte ha uppnått tillräcklig kundkännedom om köparna och borde därför inte ha genomfört transaktionen.

Mot bakgrund av omständigheterna bedömdes det också strida mot god fastighetsmäklarsed att mäklaren upplät sitt klientmedelskonto för deposition av hela köpeskillingen. Det fanns många riskfaktorer såsom att köparna var bosatta utomlands, det fanns en ovanlig brådska i affären med bara några dagar mellan kontraktsskrivning och tillträde, köpeskillingen, som uppgick till 34 miljoner kr, skulle i sin helhet sättas in på klientmedelskontot och mäklaren träffade dessutom aldrig köparna. När mäklaren tar emot medel på sitt klientmedelskonto tar mäklaren på sig ett större ansvar än om bankerna överför betalningen direkt från köparen till säljaren.

Mäklaren hade felaktigt bedömt risken avseende köparna som normal trots de tidigare nämnda riskfaktorerna. Han kunde inte visa att han vidtagit åtgärder för att släcka riskerna. FMI konstaterade att den omständigheten att mäklarens bank släpper igenom betalningen från mäklarens klientmedelskonto till säljaren inte kan tas till intäkt för att banken har kunnat kontrollera pengarnas ursprung på ett tillförlitligt sätt.

I beslutet hänvisas till den nationella riskbedömningen av penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige för år 2020/2021. Det hänvisas också till en rapport som Polismyndigheten gav ut i mars 2024 om Professionella penningtvättare. I båda skrifterna pekas bland annat på de allvarliga risker som användandet av fastighetsmäklares klientmedelskonto kan innebära.

Mot bakgrund av de allvarliga riskerna för att mäklares verksamhet utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism fann FMI att fastighetsmäklarens bristande kundkännedom och hantering av köpeskillingen innebar ett så uppenbart och oacceptabelt risktagande att en varning inte kunde anses vara en tillräcklig åtgärd. Registreringen återkallades därför.

I beslutet har FMI även funnit att mäklaren gjort sig skyldig till andra förseelser i det aktuella förmedlingsuppdraget där riskbedömningen även avseende säljarna var felaktig, att ID-kontrollen av säljarna gjorts för sent och att frågan om det funnits en verklig huvudman för någon av parterna inte dokumenterats. Det fanns även brister i journalen och i överlåtelsehandlingarna i det aktuella förmedlingsuppdraget. FMI fann vidare att mäklaren hade marknadsfört två andra förmedlingsobjekt utan att han haft ett skriftligt förmedlingsuppdrag.

Senast uppdaterad 2024-06-18