Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

2019

Skärpt praxis för redbarhet och lämplighet

Ett beslut från Disciplinnämnden i september innebär en något strängare syn på registrerade mäklares redbarhet och lämplighet.

Vid en kontroll upptäckte FMI att en registrerad mäklare, som inte tidigare fått någon disciplinär påföljd av inspektionen, dömts till villkorlig dom och dagsböter på grund av misshandel. Det handlade om ett enskilt brott som begåtts för fyra år sedan, som inte var kopplat till yrkesutövningen och där risken för att det ska ske igen bedömdes som låg.

Vid ansökan om registrering som mäklare har liknande scenarier lett till att FMI har avslagit ansökan, medan det tidigare generellt inte utgjort grund för påföljd för en redan registrerad mäklare. I det aktuella fallet meddelades mäklaren dock en erinran, vilket alltså är en skärpning av praxis och som innebär att praxis för registrerings- och tillsynsärenden närmar sig varandra.

Senast uppdaterad 2019-12-13