Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

2019

Måste en mäklare informera om parkslide?

Den invasiva växten parkslide har rönt uppmärksamhet den senaste tiden. Genom sin starka växtkraft kan den orsaka stora skador på byggnader och anläggningar. Men ingår det i mäklarens upplysningsskyldighet att informera köpare om växten i de fall den förekommer på fastigheten?

FMI:s disciplinnämnd prövade ett sådant ärende i oktober. Det framkom att mäklaren på visningsdagen hade fått kännedom om växten, som senare kom att orsaka köparen saneringskostnader på över 2 Mkr. Det gick dock inte att visa att mäklaren vid detta tillfälle kände till växtens negativa egenskaper och nämnden avskrev ärendet.

Närbild på blad och blommor som tillhör växten parkslide.

Vacker men skadlig. Parkslide är en så kallad invasiv växt som kan orsaka stora skador.

I takt med att växtens skadlighet blir mer allmänt känd – bland annat har Mäklarsamfundet informerat mäklare i sitt nyhetsbrev – är det dock inte omöjligt att nämnden kan göra en annan bedömning i snarlika ärenden framöver.

Senast uppdaterad 2019-12-11