Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Start

Frågor och svar

Här finns svar på de frågor som ofta ställs till oss.

Din sökning inom "Formella krav för mäklare" gav 6 träffar

 • Kategori: Formella krav för mäklare

  Ja, du måste ha en giltig ansvarsförsäkring för att få vara registrerad som mäklare. När vi uppmärksammar att du saknar en försäkring kommer vi att kontakta dig och be dig inkomma med ett bevis på att du har en giltig försäkring. Om du inte skickar in ett bevis avregistrerar vi dig. 

  Läs mer om ansvarsförsäkringen.

 • Kategori: Formella krav för mäklare

  Som fastighetsmäklare ska du enligt lagen vara "redbar och i övrigt lämplig" för yrket. Exempel på saker som kan påverka din redbarhet eller lämplighet är om du skulle begå brott eller missköta din ekonomi. Därför genomför vi regelbundna kontroller av om du finns med i Polismyndighetens belastningsregister eller Kronofogdemyndighetens register över restförda skulder. En sådan kontroll kan leda till att vi öppnar ett tillsynsärende.

 • Kategori: Formella krav för mäklare

  Som fastighetsmäklare ska du vara ekonomiskt redbar. Om vi, exempelvis genom våra återkommande registerkontroller, får information om att du har skulder kan det innebära att vi inleder ett tillsynsärende mot dig där du ska yttra dig över informationen. Efter det gör vi en bedömning av om du ska anses ekonomiskt redbar och tar då hänsyn till alla omständigheter som har kommit fram, exempelvis hur stor skulden är, vad den beror på och vad du gör för att komma tillrätta med skulden.

  En anledning till att du som mäklare ska vara ekonomiskt redbar är för att mäklare intar en mycket ansvarsfull förtroendeställning gentemot konsumenter när de hanterar konsumenters likvida medel.

 • Kategori: Formella krav för mäklare

  Du ska vara lämplig som fastighetsmäklare. Om vi, exempelvis genom våra återkommande registerkontroller får information om att du har dömts för brott kan det innebära att vi inleder ett tillsynsärende mot dig där du ska yttra dig över informationen. Efter det gör vi en bedömning av om du ska anses lämplig som fastighetsmäklare och tar då hänsyn till alla omständigheter som har kommit fram, exempelvis vad det var för typ av brott, hur långt tillbaka i tiden brottet ägde rum, vad straffvärdet var och om brottet var kopplat till din mäklarverksamhet.

  En anledning till att du som mäklare ska anses vara lämplig som fastighetsmäklare är för att mäklare intar en mycket ansvarsfull förtroendeställning gentemot konsumenter.

 • Kategori: Formella krav för mäklare

  Det beror på om konkursen är personlig eller inte. Du får inte vara försatt i personlig konkurs. Får vi information om att du har gått i personlig konkurs ska vi återkalla din registrering.

 • Kategori: Formella krav för mäklare

  För att få vara mäklare ska du ha för avsikt att vara yrkesverksam, det vill säga att du har för avsikt att förmedla bostäder. Om du inte tänker vara verksam som fastighetsmäklare ska du skicka in en begäran om avregistrering till oss. Självklart kan du alltid ansöka om återregistrering om du ångrar dig.

Hittade du inte svaret på din fråga?

Då vill vi tipsa om att det även finns information här: