Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

2023

Sammanslagning av FMI och Konsumentverket ska utredas

I den senaste budgetpropositionen kom förslaget om att utreda en eventuell sammanslagning av de båda Karlstadmyndigheterna FMI och Konsumentverket. Nu har regeringen lämnat över uppdraget till myndigheterna som tillsammans ska undersöka förutsättningarna för hur FMI och dess uppgifter kan inordnas i Konsumentverket.

Utredningen ska bland annat analysera ekonomiska, verksamhetsmässiga och personella konsekvenser på kort och lång sikt. Utgångspunkten för organisationsförändringen är att de uppgifter som finns på respektive myndighet ska vara oförändrade och att genomförandet ska ske med bibehållen kvalitet och effektivitet.

Uppdraget innefattar även att:

 • beskriva för- och nackdelar med att myndigheternas uppgifter läggs
  samman, t.ex. synergi- och effektivitetsvinster, vilken möjlighet det
  finns för kvalitetsförbättringar och risker för negativ påverkan på
  verksamheterna på kort och lång sikt,
 • identifiera eventuella överlappande uppgifter i de båda myndigheterna,
 • analysera ekonomiska, verksamhetsmässiga och personella konsekvenser på kort respektive lång sikt, särskilt konsekvenserna för kompetensförsörjningen,
 • identifiera de författningar som berörs av organisationsförändringen, samt
 • i övrigt identifiera vad som är viktigt för regeringen att ta hänsyn till vid sin prövning av organisationsförändringen, t.ex. styrningsfrågor, val av ledningsform och behov av särskilda organ.

Senast den 1 mars 2024 ska myndigheterna lämna in sin redovisning av uppdraget till regeringen. Om regeringen bedömer att organisationsförändringen ska genomföras är utgångspunkten att förändringarna ska träda i kraft senast den 1 januari 2026.

Senast uppdaterad 2023-11-22