Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

2023

Årets andra branschmöte

Förra veckan genomförde vi årets andra branschmöte. Fokus för mötet var att lyfta aktuella frågor och fortsätta diskutera möjligheten till samarbete som tagits upp på tidigare branschmöten.

På mötet deltog representanter från branschförbunden och flera av de stora mäklarföretagen. Det blev ett möte med information, debatt och diskussioner. En het fråga som diskuterades var redovisningen av indirekt nettoskuldsättning där bland annat vår tematiska granskning togs upp. I samband med gruppdiskussionerna lyftes också frågor om skrivuppdrag och penningtvättsfrågor.

- Vi har våra meningsskiljaktigheter men vi tror på fortsatt samverkan och det finns områden där vi kan samarbeta och uppnå faktiska resultat som är till gagn för både mäklare och konsumenter, säger Gunilla Paulsson, myndighetschef på FMI.

Mötet gästades också av Maria Nyman från Universitetskanslersämbetet som berättade om en pågående granskning av landets mäklarutbildningar, resultatet av granskningen är ännu inte klart, men vi fick en inblick i bakgrunden och genomförandet av arbetet. Beslut av granskningen väntas tas i februari 2024.

Senast uppdaterad 2023-11-15