Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

2023

Samverkan med bransch och förvaltare om indirekt netttoskuldsättning

FMI har under en period samverkat med såväl bransch som förvaltare i syfte att utreda förutsättningarna för att ge mäklarna vägledning och stöd vid uträkningen av bostadsrätters indirekta nettoskuldsättning.

Inledningsvis undersökte vi möjligheterna att ingå en branschöverenskommelse om frågan, men lyckades inte gå vidare med den lösningen. Sedan dess har vi vid flera tillfällen träffat både bransch och förvaltare i olika konstellationer för att djupare undersöka förutsättningarna för att ge mäklarna vägledning i hur redovisning av bostadsrätters indirekta nettoskuldsättning ska ske. Vi har även inlett en tematisk granskning av ämnet som vi tidigare har skrivit om. De första resultaten av den granskningen börjar nu komma in i form av beslut i disciplinnämnden.

Förvaltarna som deltagit i mötena har visat förståelse för mäklarnas situation och ser nu över innehållet i sina mäklarbilder med förhoppningen att göra det enklare för mäklarna att räkna ut den indirekta nettoskuldsättningen.

Frågan om uträkningen är i vissa delar komplicerad och nu inväntas resultatet av den tematiska granskningen innan det gemensamma arbetet kan fortsätta. Tillsammans med bransch och förvaltare är målet att ta fram en struktur som gör det tydligt för mäklarna vad som gäller i olika situationer.

Senast uppdaterad 2023-10-19