Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

2023

Regeringen vill utreda sammanslagning av FMI och Konsumentverket

Regeringen har som ambition att antalet myndigheter bör minska. Nu får de två Karlstads­myndigheterna FMI och Konsumentverket i uppdrag att föreslå hur en sammanslagning skulle kunna gå till.

Tidigare har regeringen meddelat att en utredare ska göra en översyn av samtliga myndigheter som har färre än hundra årsarbetskrafter.

I budgetpropositionen för 2024 skriver nu regeringen att den dessutom vill ge vissa namngiva myndigheter ett särskilt uppdrag – att återkomma med förslag på hur sammanslagningar kan genomföras.

– Jag ser uppdraget om att titta på en eventuell sammanslagning av FMI och Konsumentverket som ett led i regeringens ambition att minska antalet myndigheter, säger Gunilla Paulsson, myndighetschef på FMI.

FMI avvaktar nu uppdragsbeskrivningen och ett datum för när uppdraget ska vara klart. Därefter planerar FMI att tillsätta en arbetsgrupp som i dialog med Konsumentverket ska ta sig an uppdraget.

– Just nu vet vi inte mer än det som står i budgetpropositionen – att regeringen vill pröva frågan om FMI skulle kunna inordnas i Konsumentverket. Det är därför för tidigt att säga något om vad det skulle kunna innebära. Vi behöver sätta oss in i uppdraget och så småningom börja titta på för- och nackdelar, säger Anders Astonsson på Fastighetsmäklarinspektionen.

Uppdraget enligt budgetpropositionen

Antalet myndigheter bör minska

För att öka effektiviteten i statsförvaltningen bedömer regeringen att antalet myndigheter bör minska. Regeringen kommer därför att pröva följande sammanslagningar:

  • Statskontoret inordnas i Ekonomistyrningsverket
  • Myndigheten för stöd till trossamfund inordnas i Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
  • Konstnärsnämnden inordnas i Statens kulturråd
  • Fastighetsmäklarinspektionen inordnas i Konsumentverket
  • Myndigheten för arbetsmiljökunskap inordnas i Arbetsmiljöverket

Regeringen avser att ge berörda myndigheter i uppdrag att återkomma med förslag på hur sammanslagningarna kan genomföras. Som utgångspunkt bör den mindre myndigheten inordnas i den större, men andra alternativa utformningar kan också övervägas. Regeringen kommer även att genomföra en översyn av analys- och utvärderingsmyndigheterna i syfte att genomföra sammanslagningar. Regeringen vill också se över hur det statligt finansierade företagsfrämjandet kan bli så effektivt och ändamålsenligt som möjligt.

Källa: Regeringens webbplats

Senast uppdaterad 2023-09-20