Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Söktjänster

Sök beslut

Här kan du söka bland de beslut som FMI:s disciplinnämnd har fattat från 2014 och framåt.

Söka på fritext

I fritextrutan kan du skriva ett eller flera ord. Om du skriver flera ord så får du träff på de beslut som innehåller något av orden. Om du använder citationstecken runt orden så får du bara träffar där de ord du skrivit kommer i en följd.

Exempel: Om du söker på villkorat bud så får du träff på alla beslut som innehåller antingen ordet villkorat eller ordet bud – eller båda två. Söker du på "villkorat bud" så får du bara träff på beslut som innehåller hela det begreppet.

Namn är inte sökbart 

Besluten på webben är avidentifierade. Därmed får du ingen träff om du söker på mäklares namn, företagsnamn eller geografiska platser.

Söka på ämne i kombination med beslut

Ett beslut kan innehålla flera olika påföljder. Ett beslut om varning för "marknadsföring" kan till exempel också innehålla en erinran för "journal".

Om du väljer ämnet "journal" i kombination med beslutet "varning" kommer du med andra ord inte få träff på ett beslut enligt ovan, även om den sammantagna påföljden i beslutet blev en varning. Väljer du ämnet "marknadsföring" och beslutet "erinran" kommer du inte heller få träff.

Däremot får du alltså träff på ett sådant beslut om du söker på ämnet "journal" i kombination med beslutet "erinran". Eller ämnet "marknadsföring" och beslutet "varning".

Laga kraft

Vi uppdaterar löpande besluten med information om de har vunnit laga kraft eller om de är överklagade. Att ett beslut har vunnit laga kraft innebär att det har börjat gälla.

Diarienummer

Diarienummer har förekommit i flera olika format genom tiderna.

Äldre ärenden med diarienummer som exempelvis 4.1-123-16 har i FMI:s nuvarande ärendehanteringssystem ändrat format till 2016-0123. Från senare delen av 2018 har årtalet endast två siffror, exempelvis 18-2345.

Det spelar dock ingen roll vilket format du anger i fältet diarienummer – sökfunktionen hanterar alla varianter.

Beslut med flera diarienummer

Ett beslut kan ibland omfatta flera ärenden med olika diarienummer. Om alla ärenden i beslutet rör samma mäklare är det som regel endast det första diarienumret som anges i webbeslutet. De övriga diarienumren är därmed inte sökbara. Om ärendena i beslutet rör olika mäklare publiceras däremot en kopia av beslutet för varje diarienummer.

Skillnader mot originalbesluten

  • Besluten på webben är avidentifierade. Det innebär att vi har ersatt mäklares och företags namn med "NN" eller motsvarande. Även andra saker som geografiska platser eller detaljer om en bostad kan vi ha tagit bort.

  • Originalbesluten har en rubrik som heter "saken" där det framgår vilket års fastighetsmäklarlag som tillämpats och vilka sakfrågor (ämnen) som besluten rör. I webbversionen framgår endast sakfrågorna. Ordningen på de sakfrågor som listas kan vara annorlunda än i originalbeslutet. Formuleringen av sakfrågan kan också skilja sig något.

  • Information om vilka personer som har fattat beslutet saknas på webben.

  • Layout i form av tabeller och andra uppställningar kan se annorlunda ut. Detta för att uppfylla kraven på tillgänglighet.

Om du vill begära ut originalbeslutet kan du kontakta vår registrator.

Äldre beslut

Före 2014 publicerade vi ett urval av våra beslut i så kallade årsböcker.