Förslag till föreskrifter om registrering

Fastighetsmäklarinspektionen skickar nu tre föreskrifter om registrering på remiss. Detta för att stärka konsumentskyddet och med hänsyn till en ny registreringskategori som införs i samband med att den nya fastighetsmäklarlagen föreslås träda i kraft till sommaren.

FMI har under en längre tid gjort en omfattande utredning och kartläggning av utbildningskraven för fastighetsmäklare med fullständig registrering och kommit fram till att en del förändringar krävs. Kraven på fastighetsmäklarna har ökat under de drygt tjugo år som har gått sedan utbildningskraven senast sågs över.

För att upprätthålla ett gott konsumentskydd har vi nu tagit fram förslag på ändrade utbildningskrav som ska ge en bättre kunskapsgrund.

Dessa föreskrifter ger också information om vad som ska krävas för registrering av den nya registreringskategorin särskild hyresförmedlare, vad som krävs för registrering av de mäklare inom EES och Schweiz som antingen vill etablera sig i Sverige eller verka i Sverige under en tillfällig registreringsökande med vissa utländska yrkeskvalifikationer.

Nu skickar vi förslagen på föreskrifterna på remiss, och du har chans att tycka till.

Skicka in dina synpunkter

Föreskrifterna föreslås börja gälla den 1 juli 2021.

Frågor om remissen besvaras av:

Mari Gremlin,

Tel: 010-490 01 27

E-post: mari.gremlin (ą) fmi.se

Eller Kristina Wallin,

Tel: 010 490 01 18

E-post: kristina.wallin (ą) fmi.se

Skriftliga synpunkter på förslaget lämnas till Fastighetsmäklarinspektionen, Box 5045 650 05 Karlstad eller via e-post till registrator@fmi.se, senast den 6 april 2021. Ange diarienummer i ditt svar.

FMI har tagit fram tre förslag till föreskrifter

Registrering

Föreskrifter och allmänna råd om registrering som fastighetsmäklare (diarienummer: 21-0292)

Föreskrifter

Remisspromemoria

Inremarknadstest

Registrering med vissa utländska yrkeskvalifikationer

Föreskrifter om registrering vid åberopande av vissa utländska yrkeskvalifikationer (diarienummer: 21-0293)

Föreskrifter

Remisspromemoria

Tillfällig registrering

Föreskrifter om underrättelse om tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare (diarienummer: 21-0294)

Föreskrifter

Remisspromemoria

Senast uppdaterad 2021-04-01