Statistik om nämndsbeslut

Antal beslut i FMI:s disciplinnämnd från år 2021 och framåt. Innan beslut från det senaste sammanträdet syns i statistiken måste de ha hunnit skickas till berörda mäklare och lagts ut i vår e-tjänst "sök beslut". Obs att besluten från sammanträdet i juni 2021 därmed ännu inte ingår i statistiken nedan.

59 beslut totalt

Mellan januari och juni 2021 har FMI:s disciplinnämnd fattat 59 beslut. Besluten kan vara överklagade och ändrade.

55 beslut om påföljd

3

Återkallelser av registreringen

35

Varningar

17

Erinringar

4 beslut utan påföljd

2

Ringa förseelser

2

Avskrivningar

Här ingår alla påföljder i respektive beslut. Ett beslut kan innehålla flera olika påföljder och orsaker. Ett beslut som i helhet resulterade i en varning för anbudsförteckning kan t.ex. även innehålla en erinran för journal.

Orsaker Återkallelse Varning Erinran Summa påföljder Ringa förseelse Avskrivning Totalt
Marknadsföring 0 6 10 16 2 1 19
Objektsbeskrivning 0 7 8 15 2 0 17
Omsorgsplikt 0 9 3 12 0 2 14
Pris i marknadsföring 0 11 0 11 0 1 12
Anbudsförteckning 0 6 0 6 0 1 7
God fastighetsmäklarsed 0 0 5 5 0 0 5
Journal 0 1 3 4 0 1 5
Besvarande av föreläggande 3 0 0 3 0 0 3
Handel med fastigheter 0 2 0 2 0 0 2
Uppdragsavtal 0 1 1 2 0 0 2
Provision och annan ersättning 0 1 1 2 0 0 2
Överlåtelsehandlingar 0 2 0 2 0 0 2
Mäklarens kontrollskyldighet 0 0 1 1 0 0 1
Närståendeförvärv 0 1 0 1 0 0 1
Förtroende för mäklaren 0 1 0 1 0 0 1
Redbarhet och lämplighet 0 1 0 1 0 0 1
Besiktningsklausul 0 1 0 1 0 0 1
Opartiskhet 0 0 0 0 0 1 1
Deposition 0 1 0 1 0 0 1
Dokumentation 0 1 0 1 0 0 1
Mäklarens agerande 0 0 1 1 0 0 1
Budgivning 0 1 0 1 0 0 1

Sammanställningen utgår från den strängaste påföljden i respektive beslut. Beslut kan vara överklagade och ändrade.

Län Återkallelse Varning Erinran Summa påföljder Ringa förseelse Avskrivning Totalt
Dalarna 0 1 0 1 0 0 1
Gävleborg 0 2 0 2 0 0 2
Jönköping 0 0 1 1 0 0 1
Kalmar 0 1 1 2 0 0 2
Skåne 0 7 1 8 1 0 9
Stockholm 2 16 12 30 0 2 32
Uppsala 0 4 0 4 0 0 4
Västernorrland 0 0 1 1 0 0 1
Västmanland 0 2 0 2 0 0 2
Västra Götaland 1 1 0 2 1 0 3
Örebro 0 0 1 1 0 0 1
Östergötland 0 1 0 1 0 0 1
Totalt 3 35 17 55 2 2 59

Av integritetsskäl visas ingen statistik under denna flik när du har valt ett visst län, när antalet beslut understiger 50 eller när det är för få beslut om en viss påföljd i urvalet.

Av integritetsskäl visas ingen statistik under denna flik när du har valt ett visst län, när antalet beslut understiger 50 eller när det är för få beslut om en viss påföljd i urvalet.

Sammanställningen utgår från den strängaste påföljden i respektive beslut. Beslut kan vara överklagade och ändrade.

Kön Återkallelse Varning Erinran Summa påföljder Ringa förseelse Avskrivning Totalt
Man 3 28 12 43 1 1 45
Kvinna 0 7 5 12 1 1 14
Totalt 3 35 17 55 2 2 59

Vanliga frågor om statistik