Statistik om nämndsbeslut

Antal beslut i FMI:s disciplinnämnd från år 2021 och framåt. Innan beslut från det senaste sammanträdet syns i statistiken måste de ha hunnit skickas till berörda mäklare och lagts ut i vår e-tjänst "sök beslut".

32 beslut totalt

Mellan januari och mars 2021 har FMI:s disciplinnämnd fattat 32 beslut. Besluten kan vara överklagade och ändrade.

30 beslut om påföljd

0

Återkallelser av registreringen

20

Varningar

10

Erinringar

2 beslut utan påföljd

0

Ringa förseelser

2

Avskrivningar

Här ingår alla påföljder i respektive beslut. Ett beslut kan innehålla flera olika påföljder och orsaker. Ett beslut som i helhet resulterade i en varning för anbudsförteckning kan t.ex. även innehålla en erinran för journal.

Orsaker Återkallelse Varning Erinran Summa påföljder Ringa förseelse Avskrivning Totalt
Marknadsföring 0 3 8 11 0 0 11
Objektsbeskrivning 0 3 6 9 0 0 9
Omsorgsplikt 0 5 0 5 0 1 6
Pris i marknadsföring 0 5 0 5 0 1 6
Anbudsförteckning 0 5 0 5 0 0 5
Provision och annan ersättning 0 1 1 2 0 0 2
Mäklarens kontrollskyldighet 0 0 1 1 0 0 1
Journal 0 0 1 1 0 0 1
Närståendeförvärv 0 1 0 1 0 0 1
Uppdragsavtal 0 0 1 1 0 0 1
Förtroende för mäklaren 0 1 0 1 0 0 1
God fastighetsmäklarsed 0 0 1 1 0 0 1
Handel med fastigheter 0 1 0 1 0 0 1
Besiktningsklausul 0 1 0 1 0 0 1
Opartiskhet 0 0 0 0 0 1 1
Deposition 0 1 0 1 0 0 1
Dokumentation 0 1 0 1 0 0 1
Överlåtelsehandlingar 0 1 0 1 0 0 1

Sammanställningen utgår från den strängaste påföljden i respektive beslut. Beslut kan vara överklagade och ändrade.

Län Återkallelse Varning Erinran Summa påföljder Ringa förseelse Avskrivning Totalt
Dalarna 0 1 0 1 0 0 1
Skåne 0 4 1 5 0 0 5
Stockholm 0 11 7 18 0 2 20
Uppsala 0 2 0 2 0 0 2
Västernorrland 0 0 1 1 0 0 1
Västmanland 0 1 0 1 0 0 1
Västra Götaland 0 1 0 1 0 0 1
Örebro 0 0 1 1 0 0 1
Totalt 0 20 10 30 0 2 32

Av integritetsskäl visas ingen statistik under denna flik när du har valt ett visst län, när antalet beslut understiger 50 eller när det är för få beslut om en viss påföljd i urvalet.

Av integritetsskäl visas ingen statistik under denna flik när du har valt ett visst län, när antalet beslut understiger 50 eller när det är för få beslut om en viss påföljd i urvalet.

Sammanställningen utgår från den strängaste påföljden i respektive beslut. Beslut kan vara överklagade och ändrade.

Kön Återkallelse Varning Erinran Summa påföljder Ringa förseelse Avskrivning Totalt
Man 0 16 7 23 0 1 24
Kvinna 0 4 3 7 0 1 8
Totalt 0 20 10 30 0 2 32

Vanliga frågor om statistik