Statistik om nämndsbeslut

Antal beslut i FMI:s disciplinnämnd från år 2021 och framåt. Innan beslut från det senaste sammanträdet syns i statistiken måste de ha hunnit skickas till berörda mäklare och lagts ut i vår e-tjänst "sök beslut".

128 beslut totalt

Mellan januari och september 2021 har FMI:s disciplinnämnd fattat 128 beslut. Besluten kan vara överklagade och ändrade.

123 beslut om påföljd

6

Återkallelser av registreringen

77

Varningar

40

Erinringar

5 beslut utan påföljd

3

Ringa förseelser

2

Avskrivningar

Här ingår alla påföljder i respektive beslut. Ett beslut kan innehålla flera olika påföljder och orsaker. Ett beslut som i helhet resulterade i en varning för anbudsförteckning kan t.ex. även innehålla en erinran för journal.

Orsaker Återkallelse Varning Erinran Summa påföljder Ringa förseelse Avskrivning Totalt
Betalning av årlig avgift 2 24 10 36 0 0 36
Marknadsföring 0 7 20 27 2 2 31
Objektsbeskrivning 0 10 12 22 2 2 26
Omsorgsplikt 0 15 4 19 0 2 21
Pris i marknadsföring 0 14 0 14 0 3 17
Anbudsförteckning 0 7 1 8 1 1 10
God fastighetsmäklarsed 0 1 6 7 0 1 8
Journal 0 3 4 7 0 1 8
Redbarhet och lämplighet 0 6 0 6 0 0 6
Överlåtelsehandlingar 0 4 0 4 0 0 4
Dokumentation 0 3 1 4 0 0 4
Uppdragsavtal 0 2 1 3 0 1 4
Kundkännedom - dokumentation och bevarande 0 2 1 3 0 0 3
Besvarande av föreläggande 3 0 0 3 0 0 3
Kundkännedom 0 1 1 2 0 0 2
Handel med fastigheter 0 2 0 2 0 0 2
Provision och annan ersättning 0 1 1 2 0 0 2
Rådgivnings- och upplysningsskyldighet 0 1 1 2 0 0 2
Mäklarens kontrollskyldighet 0 0 1 1 0 0 1
Närståendeförvärv 0 1 0 1 0 0 1
Rapporteringskrav enligt penningtvättslagstiftningen 1 0 0 1 0 0 1
Förtroende för mäklaren 0 1 0 1 0 0 1
Besiktningsklausul 0 1 0 1 0 0 1
Opartiskhet 0 0 0 0 0 1 1
Närståendeförmedling 0 1 0 1 0 0 1
Deposition 0 1 0 1 0 0 1
Mäklarens agerande 0 0 1 1 0 0 1
Budgivning 0 1 0 1 0 0 1
Övrigt 0 1 0 1 0 0 1

Sammanställningen utgår från den strängaste påföljden i respektive beslut. Beslut kan vara överklagade och ändrade.

Län Återkallelse Varning Erinran Summa påföljder Ringa förseelse Avskrivning Totalt
Blekinge 0 0 1 1 0 0 1
Dalarna 0 1 0 1 1 0 2
Gävleborg 0 2 1 3 0 0 3
Halland 0 1 0 1 0 0 1
Jämtland 0 1 0 1 0 0 1
Jönköping 0 0 1 1 0 0 1
Kalmar 0 1 1 2 0 0 2
Norrbotten 0 0 1 1 0 0 1
Skåne 1 13 2 16 1 0 17
Stockholm 3 43 26 72 0 2 74
Södermanland 0 1 0 1 0 0 1
Uppsala 0 4 1 5 0 0 5
Västerbotten 0 0 1 1 0 0 1
Västernorrland 0 1 1 2 0 0 2
Västmanland 0 4 1 5 0 0 5
Västra Götaland 1 3 2 6 1 0 7
Örebro 0 0 1 1 0 0 1
Östergötland 0 2 0 2 0 0 2
Övrigt/Uppgift saknas 1 0 0 1 0 0 1
Totalt 6 77 40 123 3 2 128

Av integritetsskäl visas ingen statistik under denna flik när du har valt ett visst län, när antalet beslut understiger 50 eller när det är för få beslut om en viss påföljd i urvalet.

Av integritetsskäl visas ingen statistik under denna flik när du har valt ett visst län, när antalet beslut understiger 50 eller när det är för få beslut om en viss påföljd i urvalet.

Sammanställningen utgår från den strängaste påföljden i respektive beslut. Beslut kan vara överklagade och ändrade.

Kön Återkallelse Varning Erinran Summa påföljder Ringa förseelse Avskrivning Totalt
Kvinna 1 26 15 42 1 1 44
Man 5 51 25 81 2 1 84
Totalt 6 77 40 123 3 2 128

Vanliga frågor om statistik