Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

2023

Omedelbar återkallelse efter allvarliga brister

Säljaren av en bostadsrätt anmälde mäklaren bland annat för att han ska ha försökt lura till sig pengar på parternas bekostnad vid förmedlingen av lägenheten.

Nu har disciplinnämnden beslutat att mäklarens registrering återkallas. Det görs både för att de brister som hans handlande har fört med sig sammantaget inte kan tolkas på annat sätt än ett medvetet och systematiskt handlande för egen vinnings skull och för att han har hanterat pengar som deponerats på hans klientmedelskonto i strid med lagkraven.

Pengarna som har deponerats i form av handpenningar har bland annat använts för att betala såväl privata som företagets kostnader. Det har lett till ett konstant mycket stort underskott på kontot vilket i sin tur har riskerat parternas pengar.

Totalt sett konstaterades att mäklaren utöver de två förseelserna som motiverar återkallelse av registreringen dessutom har gjort sig skyldig till åtta förseelser som var för sig motiverar en varning och en brist som motiverar en erinran. Dessutom har mäklaren i två tidigare beslut meddelats varningar av FMI.

Disciplinnämnden anser att förseelserna sammantaget är så pass allvarliga ur ett konsumentskyddsintresse att beslutet om att återkalla mäklarens registrering ska gälla omedelbart. 

Senast uppdaterad 2023-06-02