Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

2023

Mäklare ska upplysa om riskkonstruktioner

I en dom från Förvaltningsrätten fastställdes FMI:s beslut att varna en mäklare för att hen inte hade upplyst köparen av en fastighet om att byggnadens fasad var en riskkonstruktion.

Av besiktningsprotokollet framgick hur fasaden var konstruerad, men det stod inte att det var en så kallad enstegstätad putsfasad eller att det var fråga om en riskkonstruktion.

Domstolen fann att informationen var väsentlig för bedömningen av fastighetens skick och att mäklaren haft en skyldighet att upplysa tilltänkta köpare om riskkonstruktionen på ett mer lättillgängligt sätt än den tekniska beskrivning som framgick av besiktningsprotokollet. Förvaltningsrättens dom har vunnit laga kraft.

Mer information finns i Förvaltningsrätten i Karlstads dom den 15 juni 2023 i mål nr 1983-22.

Senast uppdaterad 2023-09-11