Se till att säljaren har energideklaration

En mäklare varnas för vilseledande marknadsföring om energideklaration. Mäklaren har marknadsfört en bostad med informationen att säljaren tänkte avtala bort energideklarationen.

En säljare är alltid skyldig att se till att det finns en energideklaration för byggnaden innan den säljs. Om inte säljaren har gjort det så har köparen rätt att göra en energideklaration på säljarens bekostnad. Parterna kan komma överens om att den inte behövs, men det förutsätter att mäklaren har informerat parterna om deras rättigheter och skyldigheter enligt lagen.

En mäklare ska följa god fastighetsmäklarsed och därmed alla gällande lagar. Mäklaren borde ha upplyst säljaren om skyldigheten att göra en energideklaration, och köparen om sina rättigheter att få en energideklaration. Fastighetsmäklarinspektionen anser att informationen i marknadsföringen inte var tydlig nog. Den är också formulerad så att den kan vilseleda en köpare om sin rättighet enligt lagen. Därför får mäklaren en varning för vilseledande marknadsföring.

Senast uppdaterad 2022-09-06