FMI inleder bransch­dialog för att nå överens­kommelse mot lockpriser

Under många år har lockpriser på bostäder varit en het fråga. Finansmarknadsminister Max Elger bjöd för ett tag sedan in Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) och mäklarnas branschorganisationer för att informera sig om läget. Vid ett efterföljande branschmöte har FMI och branschen enats om att se hur parterna tillsammans kan arbeta vidare med problemet.

Bakgrunden till ministermötet var att många spekulanter fortfarande irriterar sig på att mäklare marknadsför bostäder till priser som kraftigt understiger marknadsvärdena. Företeelsen är den i särklass vanligaste anledningen till att personer anmäler mäklare till FMI och har så varit i många år. En särskild stor ökning ses i FMI:s anmälningsstatistik 2020 och 2021.

Initiativ har kommit och gått

För att komma till rätta med konsumenternas missnöje har branschen vid flera tillfällen under de senaste decennierna lanserat begrepp och verktyg som ska öka tydligheten och transparensen kring prissättningen. Fast pris, accepterat pris, statistiskt jämförelsevärde och bopriskoll är exempel som kommit och gått. Exempel på ytterligare åtgärder som varit aktuella men inte införts i lagen är att mäklare ska vara skyldiga att ange objektets bedömda marknadsvärde och hur man kommit fram till detta.

När civilutskottet under 2016 följde upp 2011 års fastighetsmäklarlag belystes bland annat lockpriser. Utskottet avstod från att lägga fram ett förslag om lagstiftning med hänvisning till det då aktuella branschinitiativet statistiskt jämförelsevärde. Utskottet konstaterade att ”om initiativet […] inte får avsedd effekt så bör regeringen överväga andra åtgärder för att minska lockpriserna”.

I slutändan skulle den rådande situationen alltså kunna leda till skärpt lagstiftning inom området. Lockpriser i sig är redan förbjudet enligt lagen, vilket resulterar i ett antal varnade mäklare varje år

Nödvändigt med en bredare överenskommelse

Ett alternativ som ännu inte prövats är att FMI och branschen ingår en så kallad branschöverenskommelse om hur priset på bostaden ska anges i marknadsföringen.

– Tidigare branschinitiativ har fallit på att man inte har fått med sig tillräckligt många mäklare. En bred branschöverenskommelse skulle ge alla mäklare ett starkt incitament att agera likadant, vilket jag ser som en förutsättning för att lösa lockprisproblemet utan att behöva gå så långt som att skärpa lagstiftningen ytterligare, säger FMI:s myndighetschef Gunilla Paulsson.

Eftersom intresset för en sådan överenskommelse var något svalt från branschorganisationernas sida under mötet med ministern valde FMI att lyfta frågan ytterligare en gång vid ett branschmöte. I mötet deltog representanter från både branschorganisationerna och de större mäklarkedjorna.

– Till min glädje börjar branschen nu att visa intresse för att hitta en ny bred lösning. Vi på FMI kommer att kalla branschen till ett nytt möte i närtid för vidare diskussioner, säger Gunilla Paulsson.

Till nytta för både konsumenter och mäklare

Skulle parterna lyckas uppnå en överenskommelse ser hon även mycket goda möjligheter när det gäller information till konsumenterna. Då skulle branschen och myndigheten kunna samverka kring informationsinsatser och hjälpas åt att förklara hur priset i marknadsföringen ska tolkas. Förutom att en sådan överenskommelse skulle skapa tydlighet för konsumenterna och minska deras missnöje är Gunilla Paulsson övertygad om att den även skulle bli en lättnad för många mäklare.

– Vi kan inte ha en situation där mäklare sätter för låga utgångspriser bara för att ”alla andra gör det”, vilket vi får signaler om när mäklarna yttrar sig i våra ärenden. Jag är övertygad om att många mäklare egentligen vill ha en ärlighet och transparens kring bostädernas marknadsvärde gentemot konsumenterna. Men det krävs i så fall att hela mäklarkåren – och då givetvis deras branschorganisationer – delar den uppfattningen och att vi agerar tillsammans.

Tidigare initiativ från branschen

2016: Fastighetsmäklarförbundet lanserar statistiskt jämförelsevärde – framtaget av ett värderingsinstitut där tio relevanta jämförelseförsäljningar i närområdet visas, tillsammans med mäklarens kommentar om bostaden har egenskaper som kan påverka försäljningspriset i förhållande till jämförelsebostäderna

2018: Mäklarsamfundet lanserar bopriskoll – en kostnadsfri prisupplysning där spekulanter kan jämföra en bostads pris med tidigare försäljningar i området, med möjlighet att filtrera bostäder utifrån de försäljningar som mäklaren har bedömt som jämförbara respektive ojämförbara.

Båda dessa initiativ har runnit ut i sanden.

Syntolkning: Diagram som visar att antalet anmälningar till FMI har gått från 303 år 2014 till 1841 år 2021. De senaste två åren har lockpriser varit orsak för mer än hälften av alla anmälningar.
Syntolkning: Diagram som visar att antalet anmälningar till FMI har gått från 303 år 2014 till 1841 år 2021. De senaste två åren har lockpriser varit orsak för mer än hälften av alla anmälningar.
Senast uppdaterad 2022-04-04