Branschmöte i nytt format

Fastighetsmäklarinspektionen bjöd i mars in till ett branschmöte för att diskutera strategiska frågor för fastighetsmäklarbranschen.

Den 9 mars hölls mötet med deltagare i chefs-, VD- och ordförandepositioner från bland annat Fastighetsmäklarförbundet (FMF) och Mäklarsamfundet samt från några av de största aktörerna på marknaden. FMI tog fram en agenda för den första träffen, men tanken är att alla tillsammans ska bidra med innehåll för att göra detta till ett forum som kan leda till förbättringar i branschen. Här är en sammanfattning av vad som togs upp under mötet.

Registrering av mäklarföretag och företagstillsyn

FMI berättade om hur registreringen av mäklarföretag går och om tankarna kring den företagstillsyn som ska göras framöver enligt den nya fastighetsmäklarlagen (2021:516). Kristina Wallin, jurist på FMI, berättade att FMI har fördelat om resurser och anställt extra personal för att kunna hantera den stora mängd ansökningar som kommit in från mäklarföretagen.

- Handläggningen har löpt på bra. Hittills har cirka 1 700 av de nästan 2 000 företag som har ansökt blivit registrerade, och inget företag har fått avslag, säger hon.

Jennie Ekekrantz, jurist på FMI, berättade att myndigheten arbetar med att utveckla en företagstillsyn utifrån den nya lagen. Under året kommer FMI fokusera på att få alla mäklarföretag registrerade och med att inhämta kunskap om hur verksamheten bedrivs.

- Tillsynen av företag måste göras annorlunda jämfört med tillsyn av enskilda mäklare. Ambitionen är att ha en proaktiv tillsyn av företagen och att få till en bra dialog med dem, säger Jennie Ekekrantz.

Branschöverenskommelse om lockpriser

Problemet med lockpriser diskuterades också under mötet. Myndighetschef Gunilla Paulsson berättade att vi fortsätter att få in allt fler anmälningar från missnöjda spekulanter, och föreslog att alla parter ska upprätta en branschöverenskommelse. Representanterna från branschen höll med om att alla vill se att problemet minskar, och att en branschöverenskommelse i stället för en lagstiftning kan vara ett bra sätt att komma vidare i frågan. FMI kommer att kalla branschen till ett nytt möte i närtid för vidare diskussioner. Läs mer om branschöverenskommelsen.

Mäklare och byggbolag

Fastighetsmäklarlagen är inte anpassad till förmedling av nyproduktion av bostäder och FMI får ofta frågor från säljare som undrar om de ska vara registrerade som mäklare. Från Fastighetsmäklarförbundet (FMF) deltog Jenny Stenberg och Johan Linde. De lyfte frågan kring förmedling av nyproduktion och att en del byggbolag idag har anställda säljare medan andra anlitar mäklare till hjälp. Flera byggbolag har gjort utredningar som landat i att det inte är förenligt med fastighetsmäklarlagen att ha anställda säljare och därför övergått till att anlita externa mäklare.

Under mötet diskuterades att det finns fördelar med att byggbolagen tar hjälp av mäklare i stället för att ha anställda säljare. De två största fördelarna är att mäklarna har ansvarsförsäkring och att FMI då har tillsynsansvar. Det är också viktigt att det är tydligt vem konsumenten har att göra med, om det är en säljare som agerar med uppdragsgivarens intresse eller om det är en fastighetsmäklare som ska agera som opartisk mellanman. FMF kommer att ta initiativ till fortsatta diskussioner inom detta område.

Penningtvätt

Magdalena Belin informerade om Finanspolisens (Fipo) arbete mot penningtvätt. Hon berättade om varför penningtvätt via fastighetsaffärer förekommer och vilka signaler som fastighetsmäklare bör vara uppmärksamma på. Fastigheter kan vara attraktiva att använda för penningtvätt, bland annat för att det är en stabil investering och att svarta pengar kan tvättas som hyresintäkter. Det finns alltså möjlighet att tvätta stora belopp med liten risk att bli upptäckt. Magdalena Belin pratade också om mäklarens skyldigheter och att en låg grad av misstanke behövs för att rapportera något avvikande. Hon uppmanade mäklarna att registrera sig i Fipos rapporteringssystem goAML för att kunna rapportera och för att få aktuell information om penningtvätt. Läs mer om penningtvätt.

Mötet arrangerades av FMI och representanter från fastighetsmäklarbranschen deltog på distans.
Mötet arrangerades av FMI och representanter från fastighetsmäklarbranschen deltog på distans.
Senast uppdaterad 2022-04-05