Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

2021

Ny fastighets­mäklarlag utfärdad

Den nya fastighetsmäklarlagen och fastighetsmäklar­förordningen har nu utfärdats och träder i kraft den 1 juli 2021. Som vi tidigare skrivit om kommer den nya lagen och förordningen att innebära en del förändringar både för myndigheten och för mäklarbranschen.

Lagen är tänkt att bidra till en ökad trygghet för både säljare och köpare, exempelvis genom att mäklarföretagen får ett övergripande ansvar att verka för att de mäklare som är verksamma i företaget följer god fastighetsmäklarsed.

Nyheter i lagen

Den största nyheten i lagen är att även mäklarföretag kommer att omfattas av registrering och tillsyn av oss. Vilket innebär att mäklarföretagen precis som den enskilde mäklaren måste uppfylla vissa krav för registrering och om företaget inte registrerar sig får det heller inte bedriva någon förmedlingsverksamhet. Avgifterna för företagen kommer att vara desamma som för mäklare med registreringsavgift 2900 kr och årlig avgift 3250 kr.

Mäklarföretagen kommer att omfattas av fastighetsmäklarlagen och, beroende på registreringskategori, regler om penningtvätt vilket ställer krav på redbarhet och lämplighet för personer i företagets ledning och företagets ägare. 

En annan nyhet i lagen är att det tillkommer en ny registreringskategori som innebär att fler hyresförmedlare blir registreringsskyldiga. Du som förmedlar hyresrätter med en månadshyra på 10 000 euro eller mer kommer nu att behöva registrera dig i den nya kategorin särskild registrering för hyresförmedling. De tidigare undantagen från registreringskraven, som till exempel omfattade förmedling av lokaler, gäller nu bara för förmedling där månadshyran understiger 10 000 euro. Till skillnad från en "vanlig" hyresförmedlare så kommer mäklare i den nya kategorin att omfattas av både fastighetsmäklarlagen och penningtvättslagen.

Om du idag förmedlar hyresrätter som är undantagna från registreringskravet, men som i och med den nya lagen kommer att kräva registrering, kommer du att behöva ansöka om registrering efter att den nya lagen har träff i kraft den 1 juli. Du har då fram till 1 januari 2022 på dig att ansöka.

Digital registrering

Vi har följt regeringens arbete med den nya lagen och förordningen och har därför förberett inför den förändring som nu kommer. Företag kommer att kunna registrera sig digitalt via vår webbplats och den nya funktionen Mina sidor. Registreringen öppnar den 1 juli och senast den 1 januari 2022 måste registreringen vara genomförd. Vi har samlat information som rör registreringen av företag här på vår webbplats under rubriken För företag. Där kan du läsa mer om vilka krav som ställs för registrering och vilka dokument du kan behöva förbereda inför registreringen. Du kan även läsa mer om vilka som omfattas av den nya lagen och vilka som inte gör det.

Vi kommer att fortsätta uppdatera vår webb med information och instruktioner allt eftersom arbetet fortskrider.

Senast uppdaterad 2021-06-14