Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

2021

Klargörande praxis för marknadsföring av antal rum

I november 2019 beslutade Fastighetsmäklarinspektionens disciplinnämnd att varna en mäklare som hade marknadsfört en 2:a som en 2,5:a. Efter överklagande har nu domstolarna sagt sitt.

Mäklaren menade att även om lägenheten var registrerad som en 2:a hade den i praktiken 2,5 rum. Det fanns ett inre utrymme (en stor hall) som borde anses vara användbart som ett rum enligt mäklaren. Men eftersom lägenheten marknadsförts som en 2,5:a och att det inte heller gått att utläsa i objektsbeskrivningen att bostadsrätten är registrerad som en 2:a tilldelades mäklaren en varning av FMI:s disciplinnämnd. Förvaltningsrätten ändrade påföljden till en erinran.

Kammarrätten konstaterade dock att mäklaren varit väl medveten om att uppgifterna i registerutdraget och objektsbeskrivningen skiljer sig åt och har ändå valt att inte redovisa detta. Det har alltså inte rört sig om något förbiseende från hans sida och uppgiften om antal rum är en uppgift av central karaktär.

Kammarrätten bedömde därför att en erinran inte var tillräcklig utan fastställde varningen. Högsta förvaltningsdomstolen har därefter beslutat att inte bevilja prövningstillstånd, vilket innebär att varningen står fast.

Senast uppdaterad 2021-08-27