Förslag till föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Den nya fastighetsmäklarlagen som planeras att träda i kraft 1 juli innebär bland annat att vi ska ta in EU:s penningtvättsdirektiv och ändringsdirektivet som syftar till att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Därför ger vi nu förslag på nya föreskrifter.

Föreskrifterna reglerar vad fastighetsmäklarföretag och fastighetsmäklare med fullständig registrering och fastighetsmäklare med särskild registrering som hyresförmedlare, vilka kommer att stå under FMI:s tillsyn, ska göra för att förhindra att deras verksamheter utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Föreskrifterna innebär bland annat att mäklarföretagen ska säkerställa att det finns en funktion som ansvarar för verksamhetsutövarnas regelefterlevnad och interna kontroll.

Nu skickar vi förslaget till föreskrifter på remiss, och du har chans att tycka till.

Skicka in dina synpunkter

Föreskrifterna föreslås börja gälla den 1 juli 2021.

Frågor om remissen besvaras av Sandra Blomgren på telefon 010-490 01 09 eller e-post sandra.blomgren (ą) fmi.se

Skriftliga synpunkter på förslaget lämnas till Fastighetsmäklarinspektionen, Box 5045, 650 05 Karlstad eller via e-post till registrator@fmi.se, senast den 12 april 2021.

Senast uppdaterad 2021-04-01