Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

2021

Företagstillsyn blir ytterligare ett grepp för att motverka penningtvätt

Som FMI skrivit om tidigare bedöms fastighetsmäklarsektorn ha en betydande risk att utnyttjas för penningtvätt. Men ytterst få fall rapporteras trots att det redan idag finns krav på att mäklare ska göra riskbedömningar om penningtvätt och underrätta polisen vid misstanke. Den nya fastighetsmäklarlagen och de nya föreskrifterna om penningtvätt och finansiering av terrorism ställer högre krav på mäklare och mäklarföretag att arbeta förbyggande mot penningtvätt och terrorfinansiering.

Den nya lagstiftningen har även gett FMI fler möjligheter att granska åtgärder för att förebygga penningtvätt genom tillsyn över mäklarföretag. Mäklarnas ansvar att göra riskbedömningar och uppnå kundkännedom kompletteras med krav på företagen. Lagkraven och FMI:s tillsyn riktar sig mot mäklare och mäklarföretag med fullständig registrering eller särskild registrering för hyresförmedling.
- Mäklarföretagen får också krav på sig att skapa rutiner och riktlinjer som stöd till mäklarna att förebygga och motverka att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism, säger David Johansson, operativ chef på FMI.

Att FMI även får ansvar för tillsyn över mäklarföretag innebär också att andra påföljder kan delas ut. Utöver påföljder som erinran, varning och avregistrering kan FMI genom penningtvättslagstiftningen även utdela sanktionsavgifter mot mäklarföretag. Något som sedan tidigare använts inom andra sektorer i penningtvättsärenden.
- Det finns redan en del beslut från andra myndigheter, till exempel höga sanktionsavgifter mot klockhandlare och kasinoverksamheter, för oss blir det ytterligare ett verktyg i tillsynsarbetet mot penningtvätt, säger David.

David understryker även att det viktiga är att branschen ser allvaret i frågan, aktivt jobbar med att förebygga att verksamheterna utnyttjas för penningtvätt och rapporterar till polis när misstanke uppstår.
- Vi har fått fler verktyg att använda vid tillsynsarbetet och branschen har fått fler och högre krav på sig att motverka att verksamheterna utnyttjas för de här ändamålen, förhoppningsvis leder det till att fler blir medvetna om ämnet och att fler fall upptäcks och rapporteras till polisen, säger han.

Att rapportera till polisen är inte samma sak som en polisanmälan och kräver heller inte att mäklaren har faktiska bevis för att penningtvätt eller finansiering av terrorism har skett. Det räcker att ha skälig grund för misstanke om eventuell penningtvätt eller att pengar kommer från brottslig verksamhet. Uppgifterna om vem som har rapporterat och vad som har rapporterats är hemliga.

Mer vägledning om hur mäklare och mäklarföretag kan rapportera till polisen finns i länk nedan.

Senast uppdaterad 2021-10-18