Tecknade gratisförsäkring mot köparens vilja

Vid sitt sammanträde i maj beslutade Disciplinnämnden att meddela en erinran till en mäklare som agerat i strid mot omsorgsplikten. Mäklaren hade på egen hand ingått ett avtal om hemförsäkring åt köparen.

Mäklaren bifogade ett erbjudande om en gratis prova på-försäkring till överlåtelsehandlingarna. Vid kontraktsskrivningen avböjde köparen erbjudandet, vilket mäklaren antecknade.

Av förbiseende tecknades ändå en försäkring i köparparets namn. FMI anser att detta strider mot omsorgsplikten och meddelar mäklaren en erinran.

Senast uppdaterad 2020-06-08