Stort antal förseelser ledde till återkallelse

När FMI utövade tillsyn mot en mäklare upptäcktes en lång rad händelser som var och en motiverar en varning. Den sammantagna bedömningen blir därför att mäklarens registrering ska återkallas.

Mäklaren har bland annat:

  • Köpt en bostad privat och valt att sätta en annan mäklare som ansvarig utan dennes godkännande.

  • Köpt en bostadsrätt och efter att ha blivit medlem i föreningen förmedlat fyra objekt i denna.

  • Upprättat köpebrev i privata affärer och använt företagets brevpapper i flera förvärv.

  • Använt sitt klientmedelskonto i ett privat förvärv.

  • Inte inkommit med flertalet anbudsförteckningar, journaler, penningtvättsdokument m.m. när FMI efterfrågat dessa.

  • Förmedlat utan att ha vidtagit tillräckliga kundkännedomsåtgärder i rätt tid.

Senast uppdaterad 2020-05-21