Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

2020

Otillräcklig info om brännmärke gav erinran

Ett större brännmärke på köksbänken täcktes över med hjälp av en skärbräda i både marknadsföring och på visning av en bostad.

När köparen senare upptäckte skadan uppstod en tvist kring kostnaderna för att ersätta köksbänken.

Mäklaren säger att hen kände till skadan och berättade om den under den allmänna visningen. Disciplinnämnden ansåg att den muntliga informationen inte var tillräcklig i det här fallet. Informationen om skadan skulle ha presenterats på ett tydligare sätt eftersom den kan antas ha betydelse för köparen. Mäklaren fick därför en erinran.

Senast uppdaterad 2020-11-18