Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Registrering av företag

Vilka mäklarföretag ska ansöka om registrering?

FMI:s tolkning av definitionen i lagen är att ett företag ska ansöka om registrering om det i företaget finns åtminstone en mäklare som bedriver registreringspliktig verksamhet – det vill säga har förmedlingsuppdrag och är aktiv. Om mäklaren bedriver verksamheten genom att vara anställd i företaget, eller genom ett samarbetsavtal två företag emellan, spelar ingen roll. 

Definitionen av ett mäklarföretag är, enligt lagen, en juridisk person i vilken en eller flera fastighetsmäklare bedriver yrkesmässig förmedling av fastigheter, delar av fastigheter, bostadsrätter, byggnader på annans mark, tomträtter, andelsrätter avseende lägenhet, arrenderätter eller hyresrätter.

Senast uppdaterad 2021-06-28