Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Start

Frågor och svar

Här finns svar på de frågor som ofta ställs till oss.

Din sökning inom "Årsavgift för mäklare och företag" gav 16 träffar

 • Kategori: Årsavgift för mäklare och företag

  Nej, vi har tyvärr inte tekniskt stöd för att automatiskt skicka ut fakturor via e-post eller som e-faktura i dagsläget. Förhoppningsvis kan vi erbjuda detta i framtiden. Du som är mäklare kan ladda ner en pdf-kopia av fakturan från mina sidor. Du som företräder ett företag kan ladda ned en pdf-kopia av fakturan på mina sidor om det är ett aktiebolag och om du är verkställande direktör eller ordinarie styrelseledamot i bolaget.

 • Kategori: Årsavgift för mäklare och företag

  Om du både är mäklare och har ett eget registrerat mäklarföretag kommer du att få två fakturor. En för din egen registrering och en för företagets. Om ditt företags adress är densamma som din hemadress så får du alltså två fakturor hem med posten. På din egen faktura står bara ditt namn, medan företagets faktura är adresserad till företagsnamnet.

 • Kategori: Årsavgift för mäklare och företag

  Om du missat att begära avregistrering innan årsskiftet eller betalat in avgiften för sent och det finns synnerliga skäl för det kan FMI undantagsvis bevilja betalningsbefrielse. Exempel på sådana situationer kan vara att du varit allvarligt sjuk, kanske vårdats på sjukhus och därför varit förhindrad att begära avregistrering eller betala fakturan i tid.

  För att få en prövning om betalningsbefrielse kan du mejla FMI på registrator@fmi och beskriva varför du anser att du ska bli befriad från att betala din årsavgift. Det är viktigt att du styrker dina uppgifter genom att till exempel bifoga kopia på läkarintyg.

  Även om du väljer att bestrida fakturan är det viktigt att du betalar den. I annat fall riskerar du att få betala påminnelseavgift och kanske även indrivningskostnader. Du riskerar också att få en disciplinär påföljd, du kan bli avregistrerad, få en varning eller erinran. Om FMI efter prövning kommer fram till att du ska beviljas betalningsbefrielse kommer dina pengar att återbetalas.

 • Kategori: Årsavgift för mäklare och företag

  Registrerade mäklare och mäklarföretag ska från och med kalenderåret efter registreringsåret betala en årlig avgift på 3 250 kronor. Om du var registrerad fastighetsmäklare den 1 januari har du fått en faktura. Detsamma gäller om du har ett mäklarföretag som var registrerat den 1 januari.

 • Kategori: Årsavgift för mäklare och företag

  Ja, hela den årliga avgiften ska betalas oavsett om du är registrerad en vecka eller tolv månader av året.

 • Kategori: Årsavgift för mäklare och företag

  Nej, du måste ha avregistrerat dig respektive företaget före årsskiftet för att slippa betala den årliga avgiften för kommande år. Betalar du inte fakturan kommer vi att skicka en påminnelse och en påminnelseavgift. Mäklaren respektive företaget kan även få en disciplinär påföljd, exempelvis en varning eller en erinran.

 • Kategori: Årsavgift för mäklare och företag

  Om du inte betalar avgiften i tid får du en påminnelseavgift på 500 kronor. Om du, efter påminnelsen, fortfarande inte har betalat den årliga avgiften och påminnelseavgiften kan du få en disciplinär påföljd, exempelvis en erinran eller en varning. Disciplinnämnden kan även återkalla din registrering. Du måste i så fall fortfarande betala din årliga avgift samt påminnelseavgiften. Utebliven betalning skickas vidare till inkasso. Motsvarande gäller även för mäklarföretag som inte betalar i tid.

 • Kategori: Årsavgift för mäklare och företag

  Om du efter en påminnelse har betalat den årliga avgiften, men inte påminnelseavgiften, kan FMI:s disciplinnämnd komma att besluta om en disciplinär påföljd, exempelvis en erinran eller en varning. Disciplinnämnden kan även besluta att återkalla din registrering. Du måste i så fall fortfarande betala påminnelseavgiften. Utebliven betalning skickas vidare till inkasso. Motsvarande gäller även för mäklarföretag som inte betalar en påminnelseavgift.

 • Kategori: Årsavgift för mäklare och företag

  Om du är mäklare kan du logga in på mina sidor och hämta en fakturakopia. Kontrollera även att du har rätt postadress hos Skatteverket inför framtida utskick.

  För att ett företag ska kunna hämta en fakturakopia på mina sidor krävs i dagsläget att företaget är ett aktiebolag och att personen som företräder bolaget är verkställande direktör eller ordinarie styrelseledamot. Personens roll i bolaget behöver vara registrerad i Bolagsverkets register.

  Gäller det ett företag med annan bolagsform (exempel ett kommanditbolag, handelsbolag eller en ekonomisk förening) mejlar du till registrator@fmi.se och anger företagets namn och organisationsnummer, så skickar vi en kopia. Säkerställ också att företaget har angett rätt fakturaadress till FMI.

  Om din faktura inte kommer fram har du ändå en skyldighet att betala den årliga avgiften i tid.

 • Kategori: Årsavgift för mäklare och företag

  Nej, om du inte betalar i tid du får en påminnelse med en påminnelseavgift. Du måste därmed betala både den årliga avgiften och påminnelseavgiften om du är registrerad i början av det nya kalenderåret och inte betalar den årliga avgiften i tid. Motsvarande gäller för ett registrerat mäklarföretag.

Hittade du inte svaret på din fråga?

Då vill vi tipsa om att det även finns information här: