Frågor och svar

Här har vi samlat vanliga frågor vi får. Om du inte hittar svaret på din fråga här finns det också bra information om du i menyn väljer t.ex. "vad gäller vid förmedling", "för mäklare", "bli mäklare", "anmälan och tillsyn" eller "det här är FMI".

Din sökning inom "Budgivning" gav 4 träffar

 • Kategori: Budgivning

  Säljaren bestämmer vem som får köpa, till vilket pris och vid vilken tidpunkt. Det betyder att säljaren kan välja att sälja till någon annan än den som har lagt högsta budet. Det kan till exempel vara så att spekulanten med det näst högsta budet kan tillträda bostaden vid en tidpunkt som passar bättre för säljaren.

 • Kategori: Budgivning

  Bud är inte bindande för någon. Det innebär att den som är med i en budgivning alltid kan ta tillbaka sitt bud innan köpekontrakt undertecknats. Den som är spekulant kan också framföra andra önskemål eller krav i samband med budgivningen t.ex. om besiktning eller viss inflyttningsdag.

 • Kategori: Budgivning

  Budgivningen är öppen ända tills köpekontrakt har undertecknats. Mäklaren är skyldig att redovisa alla bud eller meddelanden till säljaren så länge som budgivningen är öppen. Det är säljaren som tar ställning till buden.

 • Kategori: Budgivning

  Bud som lämnas kan förenas med villkor. Ett dolt bud har lämnats med villkoret att det bara får vidarebefordras till säljaren, inte till andra spekulanter.