Statistik

På denna sidas undersidor hittar du statistik om bland annat mäklare, anmälningar och Disciplinnämndens beslut. Vi uppdaterar statistiken ungefär två veckor efter varje månadsskifte.

Andra källor till statistik

Statistik om exempelvis ansökningar och överklaganden kan du läsa våra årsredovisningar.

Försäljningar, priser och mäklarföretag

FMI för ingen statistik över antalet sålda objekt eller försäljningspriser. För sådan statistik hänvisar vi till andra källor, exempelvis Svensk mäklarstatistik och Småhusbarometern från Statistiska centralbyrån.

Vi för heller ingen statistik över mäklarföretag. Vissa uppgifter kan du få från Statistiska centralbyråns företagsregister. I registret kategoriseras företag med hjälp av så kallade SNI-koder (förkortningen SNI står för svensk näringsgrensindelning). SNI-koden för Fastighetsmäklare är 68.310.

Senast uppdaterad 2019-12-11