Visselblåsning om penningtvätt

Du som har kopplingar till mäklarbranschen kan kontakta FMI om du får veta att någon inom ett mäklarföretag bryter mot penningtvättsregler. Genom att använda vår visselblåsarfunktion är du garanterad anonymitet och har ett lagstadgat skydd mot repressalier.

Vad du kan visselblåsa till FMI om

Att visselblåsa innebär att du rapporterar ett missförhållande – alltså att du har upptäckt att något inte står rätt till. Visselblåsning till FMI ska handla om att någon gör något – eller har låtit bli att göra något de borde ha gjort – i strid mot lagar och regler om penningtvätt och finansiering av terrorism.

När du visselblåser ska du ha anledning att tro att informationen som du har fått kännedom om är sann.

Personer som kan visselblåsa

För att kunna visselblåsa till FMI om penningtvätt ska du ha fått kännedom om missförhållandet i ett arbetsrelaterat sammanhang. Det innebär att följande personer normalt sett kan visselblåsa och då omfattas av lagstadgat skydd:

 • Du som arbetar inom ett mäklarföretag.

 • Du som genom ditt arbete är i kontakt med en mäklare eller ett mäklarföretag.

 • Du som söker arbete, gör praktik eller volontärarbetar hos en mäklare eller ett mäklarföretag.

 • Du som är egenföretagare och söker eller utför uppdrag åt en mäklare eller ett mäklarföretag.

 • Du som tillhör ett mäklarföretags ledning, förvaltning, ägare eller tillsynsorgan.

Skyddet gäller även efter att den arbetsrelaterade relationen har upphört.

Personer som inte kan visselblåsa

Du som har varit i kontakt med en mäklare när du har velat köpa eller sälja en bostad kan inte använda visselblåsarfunktionen. Om du anser att en mäklare eller ett mäklarföretag bryter mot penningtvättsregler kan du istället skicka in en anmälan mot mäklaren eller företaget. Även då kan du vara anonym om du önskar.

Skydd för dig som visselblåser

När du visselblåser får du ett visst lagstadgat skydd. Om din arbetsgivare bryter mot skyddet kan den bli skadeståndsskyldig.

 • Din arbetsgivare inte får hindra din rapportering.

 • Arbetsgivaren får inte vidta några repressalier mot dig.

 • Du får inte göras ansvarig för att ha åsidosatt tystnadsplikt.

 • Uppgifter du lämnar till oss som kan avslöja din identitet omfattas av sekretess. Det innebär t.ex. att du kan lämna ditt namn och kontaktuppgifter till oss utan att någon får veta vem som har visselblåst.

 • Även uppgifter som kan avslöja identiteten på andra enskilda personer i din rapportering omfattas av sekretess.

Däremot får du inte:

 • Begå brott i samband med att du rapporterar eller hämtar in information.

Behandling av personuppgifter

FMI kommer endast att hantera de personuppgifter som är nödvändiga för att för att fullgöra vårt uppdrag. Då i enlighet med sekretess enligt ovan.

Vad som händer när du visselblåser

Din rapportering tas emot av FMI:s tillsynschef eller verksjurist, eller den som har utsetts till ersättare vid deras frånvaro.

Vi gör en första utredning av dina uppgifter. Den kan sedan leda till att din rapportering:

 • Lämnas vidare till vår tillsynsverksamhet.

 • Lämnas vidare till en annan myndighet, exempelvis polisen.

 • Lämnas utan åtgärd, om vi inte kan se att något fel har begåtts.

Du är fortfarande anonym även om din rapportering lämnas vidare till vår tillsynsverksamhet eller till en annan myndighet.

Om du har lämnat kontaktuppgifter kommer du att få information om vad som händer med din rapportering.

Så visselblåser du

Än så länge kan du endast lämna din rapportering till FMI via telefon. Fler kanaler kommer i höst.

Ring vår växel på 010-490 01 00 och be att få prata med visselblåsarfunktionen.

Om du överväger att rapportera något kan du också prata med vår visselblåsarfunktion för att få mer information och stöd innan du gör själva rapporteringen.

Om du vill rapportera annat än penningtvätt

Till FMI är det endast inom penningtvättsområdet du kan visselblåsa och få det specifika skydd som lagen ger för sådan rapportering. Om du upptäcker andra missförhållanden hos en mäklare eller ett mäklarföretag kan du alltid skicka en ”vanlig” anmälan till FMI. Dina kontaktuppgifter omfattas då inte av sekretess för mäklaren eller mäklarföretaget, men du kan även välja att inte ange några kontaktuppgifter när du fyller i anmälningsformuläret.

På Arbetsmiljöverkets webbplats kan du se inom vilka andra områden du kan visselblåsa till andra myndigheter.

Om du som mäklare misstänker penningtvätt i din förmedling

Du som mäklare är skyldig att genomföra vissa kontroller av köpare och säljare i dina förmedlingsuppdrag. Misstänker du att dina kunder ägnar sig åt penningtvätt eller finansiering av terrorism är du skyldig att göra en anmälan till Finanspolisen.

Även mäklarföretag har skyldigheter när det gäller att stötta företagets mäklare i deras arbete mot penningtvätt.

 

Lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden trädde i kraft den 17 december 2021.

Enligt förordningen (2021:949) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden är Fastighetsmäklarinspektionen den myndighet som ska ta emot, följa upp och lämna återkoppling på rapporter om missförhållande inom penningtvätt i mäklarbranschen. Med anledning av lagstiftningen har vi upprättat denna visselblåsarfunktion.

Vanliga frågor om visselblåsning

Senast uppdaterad 2022-08-11