Hej!
Vad kan vi hjälpa dig med?

Nämndens beslut i juni

Vid sitt sammanträde den 15 juni beslutade FMI:s disciplinnämnd om tre erinringar och nio varningar.

Nämndbeslut juni 2022

Visselblås om penningtvätt

Du som har kopplingar till mäklar­branschen kan kontakta FMI om du får veta att någon där bryter mot regler om penning­tvätt. Genom att använda vår vissel­blåsar­funktion är du garanterad anonymitet och har ett lagstadgat skydd mot repressalier.

Visselblåsning

Slutmäklat efter sommaren?

Väntar nya äventyr i höst? När du som är mäklare byter yrke eller går i pension är det viktigt att du begär avregistrering hos FMI. Är du fortfarande registrerad 1 januari så måste du betala årlig avgift för 2023.

Begär avregistrering

FMI-jurister på praktik

På FMI får medarbetarna chansen att under två dagar praktisera på ett mäklarkontor. Tanken är att vi ska få större inblick och förståelse för hur mäklarens vardag ser ut.

FMI-jurister på praktik

Senaste nytt från FMI

I vårt nyhetsbrev kan du bland annat läsa om de senaste besluten från FMI:s disciplinnämnd och om vårt studiebesök hos Mäklarsamfundet.

Nyhetsbrev 15 juni 2022

Misstänker du penningtvätt?

Fastigheter kan vara attraktiva att använda för penningtvätt, bland annat för att det är en stabil investering och att svarta pengar kan tvättas som hyresintäkter. Om du misstänker penningtvätt ska du rapportera till finanspolisen (Fipo).

Mer om penningtvätt

Läs fler nyheter i vårt nyhetsarkiv

Vårt senaste nyhetsbrev

Följ oss på LinkedIn

Nu finns vi på LinkedIn. Gå in och följ vår sida för att ta del av nyheter och aktiviteter. Gilla, kommentera och dela våra inlägg så hjälper du oss i vårt arbete för en trygg fastighetsförmedling.

Fmi på LinkedIn

Vi är FMI

Det är vi som är tillsynsmyndighet för fastighetsmäklarbranschen. Vi ser till att alla mäklare och mäklarföretag är registrerade och kontrollerar att de utför sina uppdrag på ett korrekt sätt.

Om oss
FMI:s myndighetschef Gunilla Paulsson står framför en skylt som det står Fastighetsmäklarinspektionen på.

Frågor och svar

Vissa frågor får vi oftare än andra. De frågorna har vi samlat här på webben, så att du själv kan söka reda på svaret.

Frågor och svar
Årsavgift för mäklare Registrering av företag
  • Den generella handläggningstiden är cirka tre veckor. Det kan ta längre tid om vi behöver be företaget om kompletteringar eller om betalningen av ansökningsavgiften dröjer. Handläggningstiden påverkas även av hur snabbt vi får in nödvändiga uppgifter från andra myndigheter och vad som framkommer i våra kontroller.

  • FMI:s tolkning av definitionen i lagen är att ett företag ska ansöka om registrering om det i företaget finns åtminstone en mäklare som bedriver registreringspliktig verksamhet – det vill säga har förmedlingsuppdrag och är aktiv. Om mäklaren bedriver verksamheten genom att vara anställd i företaget, eller genom ett samarbetsavtal två företag emellan, spelar ingen roll. 

    Definitionen av ett mäklarföretag är, enligt lagen, en juridisk person i vilken en eller flera fastighetsmäklare bedriver yrkesmässig förmedling av fastigheter, delar av fastigheter, bostadsrätter, byggnader på annans mark, tomträtter, andelsrätter avseende lägenhet, arrenderätter eller hyresrätter.

  • Ansökningsavgiften och den årliga avgiften för mäklarföretag är på samma nivå som för mäklare. Det innebär att ansökningsavgiften i dagsläget är 2 900 kr och den årliga avgiften 3 250 kr. Den årliga avgiften börjar företaget betala året efter att det blev registrerat. Ett företag som t.ex. fick sin registrering i november 2021 ska betala årlig avgift 2022 medan ett företag som fick sin registrering i januari 2022 ska betala årlig avgift först 2023.

  • Fler frågor om registrering av företag
Företagets ansvar