Statistik om nämndsbeslut

Antal beslut i FMI:s disciplinnämnd från år 2021 och framåt. Innan beslut från det senaste sammanträdet syns i statistiken måste de ha hunnit skickas till berörda mäklare och lagts ut i vår e-tjänst "sök beslut".

62 beslut totalt

Mellan januari och april 2022 har FMI:s disciplinnämnd fattat 62 beslut. Besluten kan vara överklagade och ändrade.

60 beslut om påföljd

3

Återkallelser av registreringen

41

Varningar

16

Erinringar

0

Rättelser

2 beslut utan påföljd

2

Ringa förseelser

0

Avskrivningar

Här ingår alla påföljder i respektive beslut. Ett beslut kan innehålla flera olika påföljder och orsaker. Ett beslut som i helhet resulterade i en varning för anbudsförteckning kan t.ex. även innehålla en erinran för journal.

Orsaker Återkallelse Varning Erinran Rättelse Summa påföljder Ringa förseelse Avskrivning Totalt
Marknadsföring 0 10 11 0 21 1 1 23
Objektsbeskrivning 0 6 6 0 12 1 1 14
Omsorgsplikt 0 8 0 0 8 0 3 11
Pris i marknadsföring 0 7 0 0 7 0 4 11
Rådgivnings- och upplysningsskyldighet 0 5 1 0 6 0 2 8
Journal 0 2 3 0 5 0 0 5
Anbudsförteckning 0 2 0 0 2 1 1 4
Överlåtelsehandlingar 0 1 2 0 3 1 0 4
Budgivning 0 3 0 0 3 0 1 4
Redbarhet och lämplighet 1 2 0 0 3 0 0 3
Information om köparens undersökningsplikt 0 1 0 0 1 0 2 3
God fastighetsmäklarsed 0 1 1 0 2 0 0 2
Besvarande av föreläggande 1 1 0 0 2 0 0 2
Mäklarens kontrollskyldighet 0 1 0 0 1 0 0 1
Uppdragsavtal 0 1 0 0 1 0 0 1
Överenskommelser 0 0 0 0 0 1 0 1
Dokumentation 0 0 0 0 0 1 0 1
Övrigt 1 0 0 0 1 0 0 1
Självinträde 0 1 0 0 1 0 0 1
Kontraktsskrivning 0 1 0 0 1 0 0 1
Individuell överenskommelse 0 1 0 0 1 0 0 1
Förtroende för mäklaren 0 1 0 0 1 0 0 1
Boendekostnadskalkyl 0 0 0 0 0 0 1 1
Energideklaration 0 0 0 0 0 0 1 1

Sammanställningen utgår från den strängaste påföljden i respektive beslut. Beslut kan vara överklagade och ändrade.

Län Återkallelse Varning Erinran Rättelse Summa påföljder Ringa förseelse Avskrivning Totalt
Blekinge 0 1 0 0 1 0 0 1
Dalarna 0 0 1 0 1 0 0 1
Gävleborg 0 2 0 0 2 0 0 2
Halland 1 1 0 0 2 0 0 2
Jämtland 0 1 0 0 1 0 0 1
Norrbotten 0 2 0 0 2 0 0 2
Skåne 0 6 2 0 8 0 0 8
Stockholm 2 18 12 0 32 2 0 34
Uppsala 0 1 0 0 1 0 0 1
Värmland 0 1 0 0 1 0 0 1
Västmanland 0 1 0 0 1 0 0 1
Västra Götaland 0 5 1 0 6 0 0 6
Örebro 0 1 0 0 1 0 0 1
Östergötland 0 1 0 0 1 0 0 1
Totalt 3 41 16 0 60 2 0 62

Sammanställningen utgår från den strängaste påföljden i respektive beslut. Beslut kan vara överklagade och ändrade.

Födelseår Ungefärlig ålder Återkallelse Varning Erinran Rättelse Summa påföljder Ringa förseelse Avskrivning Totalt
-1952 -70 0 0 0 0 0 0 0 0
1953-1962 69-60 0 2 1 0 3 0 0 3
1963-1972 59-50 0 14 3 0 17 0 0 17
1973-1982 49-40 2 7 3 0 12 0 0 12
1983-1992 39-30 1 10 3 0 14 2 0 16
1993- 29- 0 8 6 0 14 0 0 14
Totalt 3 41 16 0 60 2 0 62

Sammanställningen utgår från den strängaste påföljden i respektive beslut. Beslut kan vara överklagade och ändrade.

Registrerings år Återkallelse Varning Erinran Rättelse Summa påföljder Ringa förseelse Avskrivning Totalt
2018–2022 1 11 7 0 19 0 0 19
2013–2017 1 10 1 0 12 2 0 14
2008–2012 1 8 3 0 12 0 0 12
2003–2007 0 7 3 0 10 0 0 10
1998–2002 0 3 0 0 3 0 0 3
1993–1997 0 2 0 0 2 0 0 2
-1992 0 0 2 0 2 0 0 2
Totalt 3 41 16 0 60 2 0 62

Sammanställningen utgår från den strängaste påföljden i respektive beslut. Beslut kan vara överklagade och ändrade.

Kön Återkallelse Varning Erinran Rättelse Summa påföljder Ringa förseelse Avskrivning Totalt
Man 3 22 9 0 34 0 0 34
Kvinna 0 19 7 0 26 2 0 28
Totalt 3 41 16 0 60 2 0 62

Vanliga frågor om statistik