Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Sök beslut

Beslut

Beslutsdatum: 2023-08-30
Diarienummer: 23-0516
FMI:s beslut: Ringa förseelse
Laga kraft
Beslutet rör en mäklare

Frågor som prövats i beslutet

Mäklarens agerande

Sammanfattning

Prövning av om fastighetsmäklaren i ett mejl till en spekulant har uppfyllt kravet på ett korrekt och affärsmässigt uppförande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionen avstår från att meddela någon påföljd för den ringa förseelse som fastighetsmäklaren NN har gjort sig skyldig till.

Ärendet

I en anmälan till Fastighetsmäklarinspektionen har kritik riktats mot fastighetsmäklaren NN (verksam vid [namn på mäklarföretag]/[namn på kedja). Anmälaren har gett in en skärmutskrift av ett mejl från mäklaren.

På begäran av Fastighetsmäklarinspektionen har fastighetsmäklaren yttrat sig i ärendet. Han har gett in en skärmutskrift av hela mejlkonversationen mellan honom och anmälaren.

Anmälan

Anmälaren har uppgett att mäklaren i ett mejl till henne har förlöjligat och gjort narr av hennes efternamn.

Fastighetsmäklarens yttrande

Fastighetsmäklaren har uppgett i huvudsak följande.

Anmälaren visar intresse för ett objekt som mäklaren annonserar. Hon ställer frågor kring villans ekonomi med några särskilda frågor kring elförbrukningen. Mäklaren svarar att alla kostnader finns upptagna i fastighetsbeskrivningen på mäklarföretagets hemsida och som svar på hennes särskilda fråga pekar han ut elförbrukningen per helår och upplyser om att kostnaden beror på vilket elavtal man tecknar. Anmälaren är inte nöjd med svaret utan frågar vad säljarna har betalat den senaste tiden till följd av de höga elpriserna, alltså inte i genomsnitt och minsann inte vad hon eventuellt skulle teckna för avtal. Mäklaren hänvisar till sammanställningen igen och angiven uppgift för uppvärmning och hushållsel. När anmälaren återkommer igen ändrar hon plötsligt tonläge, går över en gräns och uttrycker sig nedsättande genom att ifrågasätta mäklarens kompetens.

Mäklaren blir provocerad och reagerar på provokationen med ett visst mått av humor. Mäklaren kommenterar anmälarens märkliga beteende och ifrågasättandet av hans kompetens med att skämtsamt anspela på hennes namn, att hon kanske bara ville bråka lite, med en smiley efteråt. Mäklaren förklarar att han förmodligen inte förstått hennes fråga fullt ut, men att det inte fanns någon anledning för henne att vara ohövlig på grund av detta och att vänlighet vanligen föder vänlighet.

Säljarna har även informerat mäklaren om att anmälaren har kontaktat säljaren privat, via Facebook, vilket kändes påträngande och skapade irritation hos dem. Mäklaren instruerade säljaren att, vänligt men bestämt, fortsättningsvis hänvisa henne till honom.

När anmälaren får de efterlysta uppgifterna så ”fräser” hon tillbaka att ”det var EXAKT det jag frågade efter redan i FÖRSTA mailet” och att det var ”jättekonstigt ” att mäklaren inte hade förstått. Hon späder på med en sur kommentar kring mäklarens tidigare anspelning på hennes namn och att hon minsann skulle anmäla honom.

Mäklaren önskar henne en fin kväll och upplyser om adressen till FMI om hon nu verkligen tänker göra allvar av sitt hot.

Strax därefter återkommer mäklaren och ber om ursäkt för sitt lilla skämt men säger att det, helt ärligt, berodde på att han inte förstod hennes första mejl fullt ut och att hon självklart är välkommen på annonserad visning av villan.

Mäklaren menar att det hela blev en olycklig ömsesidig utveckling av en dialog med en tidig spekulant och att han aldrig har upplevt något i den vägen tidigare i sin mäklarutövning.

Handlingarna

Fastighetsmäklarinspektionen har i detta ärende granskat de ingivna dokumenten enbart som underlag för bedömningen av anmälarens klagomål, så kallad riktad granskning. Dokumentens innehåll i övrigt har alltså inte ingått i granskningen.

I handlingarna har följande uppmärksammats.

Mejlkonversation

Av mejlkonversation mellan anmälaren och mäklaren den 5 mars 2023 framgår följande.

A (Anmälaren): Hej,

Jag är intresserad av villan och undrar vad som ingår i avgiften. Skulle du kunna redovisa ingående vilka avgifter tillkommer såsom sophämtning, varm/kall vatten, avlopp etc.?

Vi skulle vilja även se de fyra senaste månadernas el räkning då vi läste att nästan hela huset värms på el-element. I och med att vi har hört hur dyr elen kan vara vill vi veta det i förväg.

Mvh [anmälarens namn]

M (Mäklaren): Hej [anmälarens namn],

Vad roligt att du är intresserad! På vår hemsida under fastighetsinformstion står alla kostnader:

Driftkostnader

Uppvärmning: 26 679 kr/år

Försäkring: 8 784 kr/år

Vatten/avlopp: 10 752 kr/år

Sotning: 1 200 kr/år

Samfällighet: 1 000 kr/år

Totalt: 48 415 kr/år. Utöver detta tillkommer kostnad för fastighetsavgift/skatt 9 287 kr (57 702 kr)

Driftskostnaden baseras på säljarens förbrukning och kan därför komma att variera. Elkostnaden är en klumpsumma för uppvärmning och hushållsel. Kostnaden för övrigt avser kostnaden för laddning av elbil.

Elförbrukning: 5500 kWh/år

Fullvärde: Ja

Som svar på sista frågan ser du förbrukning / år.

Kostnaden för elen beror ju på vilket avtal du tecknar ?

Med vänlig hälsning

[mäklarens namn]

A: Jag frågade vad de har betalat nu när elen är så hög. Inte ett genomsnitt på hela året och vad jag tänker teckna för.

Mvh [anmälarens namn]

M: Hej [anmälarens namn],

Det står återigen i texten 26 679 kr (uppvärmning samt hushålls el) [glad emoji]

A: Förstår du inte min fråga? Är du inte kompetent..

Jag vill veta exakta faktiska belopp för nov, dec, jan och feb.

Mina bekanta betalar 13 000 kr för bara elen. Förstår du vad jag frågar efter?

Jag frågar efter faktiska kostnader för det är jag som ska bo där inte du..det är min ekonomi som det rör sig om..

Mvh [anmälarens namn]

M: Hej [anmälarens namn],

Ojdå… Har helgen varit så dålig? Du tar i från tårna ser jag. Ditt efternamn kläder du gillar att Bråka? ?

Det där med kompetens eller inte kan du inte bara kasta ur dig. Jag kanske inte förstod din fråga exakt. Var lite snälla så kommer livet vara snällt tillbaka.

Jag förstår din fråga nu, så här ser räkningen ut:

December = 4060kr - elbil 1206kr

Januari = 5781kr - elbil 1235kr

Februari = 5471kr - elbil 1130kr

Elbilen är alltså inräknad i den första summan.

Ha en fin söndag,

A: Det var EXAKT det jag frågade efter redan i FÖRTA mailet jag skickade så jättekonstigt att du inte förstod…

Och för övrigt vad har mitt efternamn att göra med frågor jag ställde? Var snäll och beter dig professionellt nästa gång. Du företräder ett företag och inte dig själv just nu. Kommer anmäla dig för ditt beteende.

Mvh [anmälarens namn]

M: Vad bra då fick du svar på dina frågor nu kring elen?

Varsågod du kan kontakta FMI - https://fmi.se/anmalan-tillsyn/anmal-en-maklare/

Ha som sagt en fin kväll du behöver inte mejla mer ?

God kväll [anmälarens namn],

M: Jag ska erkänna haft en riktigt tråkig idag. Det välde bara ut när jag helt ärligt inte förstod ditt första mejl.

Du är såklart varmt välkommen på visning av [förmedlingsobjektets adress].

Jag ber om ursäkt att jag svarade som jag gjorde.

Ha en fin kväll,

Med vänlig hälsning

[mäklarens namn]

[Mäklarföretagets namn]

Fastighetsmäklarinspektionens bedömning

Fastighetsmäklarens allmänna omsorgsplikt

Enligt 3 kap 1 § fastighetsmäklarlagen ska en fastighetsmäklare utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och i allt iaktta god fastighetsmäklarsed. Mäklaren ska ta till vara både säljarens och köparens intresse. Inom ramen för de krav som god fastighetsmäklarsed ställer ska mäklaren särskilt beakta uppdragsgivarens ekonomiska intressen.

Av 8 § fastighetsmäklarlagen framgår det att fastighetsmäklaren ska utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och i allt iaktta god fastighetsmäklarsed. Mäklaren ska ta till vara både säljarens och köparens intresse. Inom ramen för de krav som god fastighetsmäklarsed ställer ska mäklaren särskilt beakta uppdragsgivarens ekonomiska intressen.

I flera beslut har Fastighetsmäklarinspektionen uttalat att i kravet på god fastighetsmäklarsed ligger bland annat att en mäklare ska uppföra sig korrekt och affärsmässigt gentemot sina kunder (se bland annat besluten med dnr 20-1325 och 2019–0438, samt beslutet 2013-01-23:10 i Fastighetsmäklarinspektionens årsbok 2013). Inspektionen har även uttalat att en mäklare bör visa tillbörlig respekt och aktsamhet mot de personer som mäklaren kommer i kontakt med i sin yrkesutövning (se beslut med dnr 2019–0073).

Fastighetsmäklarinspektionen anser att det mejl från NN som anmälaren har kritiserat har utformats på ett sätt som inte uppfyller kraven som ställs på en mäklare att agera korrekt och affärsmässigt. Inspektionen anser dock att de mejl från anmälaren som föregått mäklarens mejl varit formulerade på ett provocerande sätt och att mäklarens mejl ska bedömas utifrån denna kontext. Vidare framgår det av mejlkonversationen i ärendet att NN, efter det att det kritiserade mejlet skickades, i ett nytt mejl bad om ursäkt för hur han hade uttryckt sig och välkomnade anmälaren att delta på visningen av förmedlingsobjektet. Med hänsyn taget till dessa omständigheter bedömer Fastighetsmäklarinspektionen förseelsen som ringa och avstår därför från att meddela påföljd.


Det här är den avidentifierade webbversionen av beslutet. För att ta del av originalbeslutet kan du kontakta FMI:s registrator.