Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Sök beslut

Beslut

Beslutsdatum: 2023-08-30
Diarienummer: 23-0229
FMI:s beslut: Erinran
Inte vunnit laga kraft
Beslutet rör en mäklare

Frågor som prövats i beslutet

God fastighetsmäklarsed, mäklarens agerande

Överklagande

Förvaltningsrätten i Karlstad har i en dom den 20 november 2023 avslagit mäklarens överklagande (domen var gemensam för mål nr 3015-23, 4326-23, 4328-23, 4331-23 och 4335-23)

Sammanfattning

Prövning av om fastighetsmäklaren i sina kontakter med köparen av ett förmedlingsobjekt har uppfyllt kravet på ett korrekt och affärsmässigt uppförande.

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionen meddelar fastighetsmäklaren NN en erinran.

Ärendet

I en anmälan till Fastighetsmäklarinspektionen har köparen av en fastighet riktat kritik mot fastighetsmäklaren NN (verksam vid [namn på mäklarföretaget] / [namn på kedja]) med anledning av hennes agerande i samband med ett förmedlingsuppdrag samt vid anmälarens framställande av ersättningskrav mot henne. Anmälaren har gett in anbudsförteckningen samt konversationer via sms och mejl.

På begäran av Fastighetsmäklarinspektionen har NN yttrat sig i ärendet. Hon har gett in uppdragsavtalet, köpekontraktet, objektsbeskrivningen, likvidavräkningen, anbudförteckningen, sms-konversationer, transaktionsbekräftelser, ett fastighetsutdrag, information om sidoverksamhet, två fullmakter, köparinformation beträffande köp av fastighet, personbevis, ett depositionsavtal, redovisning av handpenningen, dokumentation avseende kundkännedomsåtgärder samt ett utkast till yttrande till Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd.

Anmälan

Anmälaren har uppgett i huvudsak följande.

NN har i sms haft en oproffsig och aggressiv ton när anmälaren framfört klagomål angående NNs utförande av förmedlingsuppdraget. Hon har även beskyllt anmälaren för att ha hittat på saker och för att ha orsakat bråk mellan NN och säljaren.

Fastighetsmäklarens yttrande

NN har uppgett i huvudsak följande.

Anmälaren har felaktigt påstått att hon inte återlämnat en nyckel till förmedlingsobjektet och blivit upprörd när hon nekat till att hon skulle ha nyckeln. När anmälaren ville renovera förmedlingsobjektet innan tillträdet rekommenderade hon av försäkringsskäl inte det men rådde anmälaren att ta upp det med säljaren. Efter det blev anmälaren otrevlig och började slå ut säljaren mot henne.

Handlingarna

Fastighetsmäklarinspektionen har i detta ärende granskat de ingivna dokumenten enbart som underlag för bedömningen av anmälarens klagomål, så kallad riktad granskning. Dokumentens innehåll i övrigt har alltså inte ingått i granskningen.

I handlingarna har följande uppmärksammats.

Sms-konversationen mellan NN och anmälaren

I en sms-konversation har NN gjort ett skärmklipp som hon skickat till anmälaren med två frågetecken efter. Skärmklippet visar ett meddelande från mäklarföretagets svarsservice om att anmälaren ringt för att tala med någon om att originalhandlingar inte ska ha skickats till banken trots påminnelser samt att nycklar ska ha slarvats bort. Därefter har anmälaren och NN skrivit bland annat följande.

Anmälaren: Ja jag har sökt en kontakt eftersom du inte svarat och inte ringt upp förrän nyss!

NN: Ja!! Men varför ringer du till andra? Du ringde mig igår. Och kl var mycket.

Anmälaren: Jag har också mailat [assistentens namn]. Vi har pratat om att 1 par nycklar saknas, du skulle återkomma, det har du inte heller gjort

NN: Jag pratade med dig om nycklarna. Så att du har ringt mig om detta flera gånger och jag inte svarat är ju inte sant.

Anmälaren skickar ett skärmklipp på tidigare sms-konversation mellan anmälaren och NN

NN: Sen ringde jag dig på morgonen och vad sa jag då?

Anmälaren: Att du skulle kolla igen

NN: Nej att stylisten har lämnat alla nycklar och vi har lämnat alla.

Anmälaren: Det stämmer inte […] Hela denna situationen känns väldigt olustig.

NN: Wow! Ok

Det var likadant när du satte mig och [namnet på säljarens ombud] mellan om nyckeln. När [namnet på säljarens ombud] sa att hon inte sagt ok till dig men du sa att hon hade det.

Oavsett så skickar jag handlingarna. Men du får gärna skicka bevis att du ringt mig och jag inte ringt upp.

Anmälaren: […] Senast igår skulle du ringa upp när sonen somnat, det gjorde du inte och du ringde inte upp idag heller förrän jag skickade detta med banken.

NN: Jag somnade igår. Jobbar ju inte dygnet runt som ni verkar tro.

Min kollega var med när jag ringde dig om nycklarna. Du sa ok. Gillar inte när du mejlar och hittar på saker. Du ringde sent igår och sen mejlar du alla idag.

Mejlkonversationen mellan anmälaren och NN

I en mejlkonversation har anmälaren och NN skrivit följande.

Anmälaren: Hej [mäklarens förnamn]! Under förra våren var du mäklare för ett hus jag köpte på [förmedlingsobjektets adress och fastighetsbeteckning]. Det saknas uppgifter om den andra budgivaren, som enligt dig la utgångsbudet, i budförteckningen. Jag själv hade tänkt mig ett bud på [summa] kr istället för den köpeskilling som nu blev efter bud mellan 2 köpare. Eftersom den andra köparen ej presenteras utav dig söker jag nu ersättning med 110.000kr

NN: Hej [anmälarens namn] :)

Vilket tacksamt mejl såhär på en fredag. Du gick ju på förhandsvisning och det andra paret med? Det har sannerligen varit en resa om både nycklar och påståenden. Du får anmäla detta om du nu vill det. För nu är det ju så att oavsett om du hade lagt [en summa] så hade inte [säljarna] tagit det budet. Sen kan jag gå hem sen och kolla mina akter och sms, för allt sparar jag för dokumentation. Har aldrig haft en kund som påstår att jag ljuger. Nu var det ju 1 år sen, så jag kommer inte ihåg allt. Jag kommer absolut inte betala något för jag har inte gjort något fel.

NN: Hej igen! Har kikat igenom våra smskonversationer. Och så mycket jag hjälpte till och var behjälplig, Det finns också bevis för nyckeln här ser jag. Vet inte varför du gör såhär. Är det markering eller bara vara elak? För våra sms är ju väldigt trevliga och till och med [emoji med hjärtögon] Jag tyckte om dig så jag förstår inte alls. Men nej jag kommer inte betala någon ersättning till dig för jag har gjort allt korrekt.

Fastighetsmäklarinspektionens bedömning

Fastighetsmäklarens allmänna omsorgsplikt

Enligt 3 kap. 1 § fastighetsmäklarlagen ska en fastighetsmäklare utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och i allt iaktta god fastighetsmäklarsed. Mäklaren ska ta till vara både säljarens och köparens intresse. Inom ramen för de krav som god fastighetsmäklarsed ställer ska mäklaren särskilt beakta uppdragsgivarens ekonomiska intressen.

I kravet på god fastighetsmäklarsed ligger att en mäklare ska uppföra sig korrekt och affärsmässigt gentemot sina kunder (jfr bland annat Förvaltningsrätten i Karlstads dom den 29 januari 2021 i mål nr 4941-20 samt Fastighetsmäklarinspektionens beslut i ärende med dnr 20-1325). Fastighetsmäklarinspektionen har även uttalat att en mäklare bör visa tillbörlig respekt och aktsamhet gentemot de personer som mäklaren kommer i kontakt med i sin yrkesutövning (se inspektionens beslut i ärende med dnr 19-0073).

Av utredningen i ärendet framgår att NN och anmälaren har haft kontakt vid flera tillfällen, bland annat med anledning av att anmälaren framfört klagomål och frågor kring NNs utförande av förmedlingsuppdraget. NN har i sina skriftliga kontakter med anmälaren vid flera tillfällen uttryckt sig på ett sätt som inte uppfyller kravet på att mäklaren ska agera korrekt och affärsmässigt gentemot sina kunder. Fastighetsmäklarinspektionen ser särskilt allvarligt på att NN har kritiserat anmälaren för att anmälaren hade kontaktat mäklarföretaget. Vid en samlad bedömning har NN i sina kontakter med anmälaren agerat på ett sätt som står i strid med god fastighetsmäklarsed. Förseelsen motiverar en erinran.

Övrigt

Det som i övrigt har kommit fram i ärendet ger inte anledning till någon åtgärd av Fastighetsmäklarinspektionen.


Det här är den avidentifierade webbversionen av beslutet. För att ta del av originalbeslutet kan du kontakta FMI:s registrator.