Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Pressinformation

FMI inleder branschdialog om lockpriser

Under många år har lockpriser på bostäder varit en het fråga. Finansmarknadsminister Max Elger bjöd för ett tag sedan in Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) och mäklarnas branschorganisationer för att informera sig om läget. Vid ett efterföljande branschmöte har FMI och branschen enats om att se hur parterna tillsammans kan arbeta vidare med problemet.

Bakgrunden till ministermötet var att många spekulanter fortfarande irriterar sig på att mäklare marknadsför bostäder till priser som kraftigt understiger marknadsvärdena. Företeelsen är den i särklass vanligaste anledningen till att personer anmäler mäklare till FMI och har så varit i många år. En särskild stor ökning ses i FMI:s anmälningsstatistik 2020 och 2021.

För att komma till rätta med konsumenternas missnöje har branschen vid flera tillfällen under de senaste decennierna lanserat begrepp och verktyg som ska öka tydligheten och transparensen kring prissättningen. Fast pris, accepterat pris, statistiskt jämförelsevärde och bopriskoll är exempel som kommit och gått. Exempel på ytterligare åtgärder som varit aktuella men inte införts i lagen är att mäklare ska vara skyldiga att ange objektets bedömda marknadsvärde och hur man kommit fram till detta.

Ett alternativ som ännu inte prövats är att FMI och branschen ingår en så kallad branschöverenskommelse om hur priset på bostaden ska anges i marknadsföringen.

– Tidigare branschinitiativ har fallit på att man inte har fått med sig tillräckligt många mäklare. En bred branschöverenskommelse skulle ge alla mäklare ett starkt incitament att agera likadant, vilket jag ser som en förutsättning för att lösa lockprisproblemet utan att behöva gå så långt som att skärpa lagstiftningen ytterligare, säger FMI:s myndighetschef Gunilla Paulsson.

– Till min glädje börjar branschen nu att visa intresse för att hitta en ny bred lösning. Vi på FMI kommer att kalla branschen till ett nytt möte i närtid för vidare diskussioner, säger Gunilla Paulsson.

Förutom att en sådan överenskommelse skulle skapa tydlighet för konsumenterna och minska deras missnöje är Gunilla Paulsson övertygad om att den även skulle bli en lättnad för många mäklare.

– Vi kan inte ha en situation där mäklare sätter för låga utgångspriser bara för att ”alla andra gör det”, vilket vi får signaler om när mäklarna yttrar sig i våra ärenden. Jag är övertygad om att många mäklare egentligen vill ha en ärlighet och transparens kring bostädernas marknadsvärde gentemot konsumenterna. Men det krävs i så fall att hela mäklarkåren – och då givetvis deras branschorganisationer – delar den uppfattningen och att vi agerar tillsammans, säger Gunilla Paulsson.

Mer information

Statistik om lockprisanmälningar på fmi.se

Beskrivning av lockpris på fmi.se

Frågor utifrån detta pressmeddelande

Gunilla Paulsson, myndighetschef på FMI
E-post: gunilla.paulsson@fmi.se
Telefon: 010-490 01 22

Senast uppdaterad 2022-04-04