Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Pressinformation

FMI föreslår ändringar i fastighets­mäklar­lagen

I en skrivelse till regeringen föreslår Fastighetsmäklarinspektionen en översyn av fastighetsmäklarlagen.
- Att fortsätta utveckla lagstiftningen är nödvändigt för tryggare fastighetsaffärer och vi har identifierat ett antal områden där vi ser behov av ändringar, säger myndighetschef Gunilla Paulsson.

I skrivelsen föreslås ändringar inom tio områden i fastighetsmäklarlagen. Ett av de mer omtalade gäller behov av reglering av budgivningen i samband med fastighetsaffärer. Ett område som idag är mer eller mindre oreglerat. Myndigheten föreslår en helhetsöversyn av regleringen kring budgivning som idag präglas av en rad osäkerhetsfaktorer som dolda bud och brist på transparens.

- Budgivning orsakar ofta oro hos konsumenter och leder till många frågor och anmälningar. Ett grundläggande krav borde vara att budgivare säkert kan identifieras, men det finns även anledning att utreda andra åtgärder så som bindande bud för att göra budgivningsprocessen tryggare, säger Gunilla Paulsson.

Andra delar av skrivelsen berör bland annat förekomsten av lockpriser, hyresförmedling och en uppdatering av regelverket som omger redovisningen av bostadsrätters indirekta nettoskuldsättning.

- Vi vill att det tillsätts en utredning med uppdrag att genomföra en översyn av lagstiftningen och i vår skrivelse pekar vi på några av de behov som finns, avslutar Gunilla Paulsson.

Kontakt 

Gunilla Paulsson
Myndighetschef
010-490 01 22

Senast uppdaterad 2024-05-20