Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Pressinformation

Elbrister missas vid bostadsköp

Pressmeddelande 2020-04-29. Varje år skadas drygt 800 människor så allvarligt av elfel i bostäder att de måste uppsöka sjukvård. 100 av dessa är barn som fått elchock via bristfälliga eluttag. Elinstallationer i bostäder utgör en dold risk för liv och hälsa då många glömmer att kontrollera elanläggningen och fasta elinstallationer när de byter bostad.

Elsäkerhetsverket och Fastighetsmäklarinspektionen menar att det oftast tas för givet att el-centraler och installerade elprodukter är i ett acceptabelt skick, när hus och lägenheter överlåtes och får nya ägare. De byggbesiktningar som då görs omfattar dock inte i normalfallet bostadens elanläggning. En färsk rapport från Elsäkerhetsverket (”Elsäkerhet i bostäder”) visar att ju äldre huset är, desto vanligare är bristerna i bostadens elinstallationer. Rapporten visar också att det förekommer olagliga elinstallationer i 3 av 10 hushåll.

Undersökningsplikten glöms bort

Frågor kring undersökningsplikten och eventuella ”dolda fel” är komplicerade och olika lagar gäller för bostadsrätter respektive fastigheter. Vad kan bostadsköpare göra för att upptäckta brister i elanläggningen och därmed minska riskerna för olyckor och bränder?

– Det viktigaste är att man som köpare förstår att man har en långtgående undersökningsplikt. Om det finns tecken på att elanläggningen inte uppfyller säkerhetskraven eller om säljaren uppmanat till att särskilt undersöka elanläggningen, bör köparen låta en person med särskild elkompetens göra en noggrann besiktning. Annars är det risk att undersökningsplikten inte anses uppfylld, säger Elisabet Falemo, generaldirektör vid Elsäkerhetsverket.

Mäklarens skyldigheter

Många köpare sätter allt för stor tilltro till att mäklaren ska upplysa dem om allt som är värt att veta om bostaden. Men många gånger känner mäklaren inte till felen och bristerna och kan därför heller inte informera om dem.

– Mäklaren är till exempel inte skyldig att undersöka bostadens elanläggning. Vanligtvis gör mäklaren bara en ytlig genomgång av bostaden i samband med att den värderas – det finns inga krav på någon noggrannare undersökning. Men om mäklaren uppmärksammar något särskilt, eller om fel eller brister annars är kända för mäklaren, måste hen informera köparen och i vissa fall råda köparen att göra vidare undersökningar före köpet, säger Gunilla Paulsson, myndighetschef vid Fastighetsmäklarinspektionen.

Råd vid bostadsköp

  • Viktigt att både köpare och säljare har en god kunskap om bostadens elanläggning.

  • Köparen behöver sätta sig in i vad undersökningsplikten innebär.

  • Köparen bör noggrant ta del av all information som ges av säljare och mäklare och ställa frågor om utförda installationsarbeten. Eventuella fel kan dessutom påverka priset.

  • Om man vill vara trygg med sitt framtida boende, är det en god idé att låta ett elinstallationsföretag gå igenom elanläggningen och föreslå åtgärder. Det är en investering som ofta är relativt liten i förhållande till priset på bostaden.

För mer information kontakta

Gunilla Paulsson, myndighetschef, Fastighetsmäklarinspektionen
Telefon: 010-458 01 11
E-post: gunilla.paulsson@fmi.se

Elisabet Falemo, generaldirektör Elsäkerhetsverket
Telefon: 010-168 05 01
E-post: elisabet.falemo@elsakerhetsverket.se

Cia Edlund, kommunikationschef, Elsäkerhetsverket
Telefon: 010-168 05 16
E-post: cia.edlund@elsakerhetsverket.se

Senast uppdaterad 2020-04-30