Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Pressinformation

Brister i arbete mot penningtvätt

Mäklare riskerar att bli utnyttjade för penningtvätt. En ny rapport från Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) visar att det finns kunskapsbrister i branschen när det gäller att skydda sin verksamhet från att bli utnyttjad av kriminella. Det krävs krafttag för att mäklare och mäklarföretagen ska uppfylla penningtvättslagens krav.

Mäklarföretag behöver ge sina mäklare bättre förutsättningar att identifiera och rapportera misstänkta transaktioner och aktiviteter. Finanspolisen har vittnat om att de får in mycket få rapporter från mäklarbranschen. De har sett flera fall där mäklare medvetet eller omedvetet medverkat till penningtvätt.

– Det är inte mäklarens uppgift att hitta eller ingripa mot brott. Däremot måste mäklarföretaget ha bra rutiner så att mäklaren kan förhindra att kriminella utnyttjar mäklarverksamheten för penningtvätt, säger Annika Westin, jurist på FMI.

Mäklarföretagen behöver bättre arbetsmetoder

Reglerna för arbetet mot penningtvätt är komplexa och omfattande. Rapporten visar att mäklarföretag behöver förbättra och utveckla sina arbetsmetoder för att se till att de anställda förstår och faktiskt följer rutinerna. Först då kan mäklarföretagen tillsammans med mäklarna fungera som de grindvakter de är tänkta att vara enligt lagstiftningen mot penningtvätt.

– Det handlar inte bara om att ha dokument på plats för att undvika påföljder och sanktionsavgifter. Åtgärderna ska vara anpassade till de risker som finns i den egna verksamheten. Först då kan de uppnå högsta möjliga verkansgrad och effektivitet mot penningtvätt, säger Rudina Muliqi, jurist på FMI.

Mer tillsyn och samverkan från FMI

Rapporten bekräftar också att även FMI behöver utveckla sina arbetsmetoder, och bli bättre på att informera om lagens syfte och krav.

– Vi kommer att öka vår tillsyn och använda sanktionsavgifter för att utveckla god sed på området, säger David Johansson, operativ chef på FMI. Vi kommer fortsätta att samverka med andra myndigheter för att hjälpa mäklarna och företagen att göra rätt. Tillsammans med branschen måste vi arbeta mer effektivt mot penningtvätt i samhället.

 

Grafik som visar orden förståelse, information, kunskap, tillsyn och samverkan.

För att bekämpa brott mot penningtvättslagen behövs mer samverkan. Mäklarföretagen behöver större förståelse för varför lagstiftningen finns och hur de kan bli utnyttjade för penningtvätt. Det behövs mer information och utbildning på området samt mer aktiv tillsyn.

 

För intervjuer och mer information:
David Johansson, operativ chef, 010-490 01 23
E-post: david.johansson@fmi.se

Presskontakt:
Jacob Bucht, kommunikatör, 010-490 01 21
E-post: kommunikation@fmi.se

 

Fastighetsmäklarföretagen fick ett större ansvar för att uppfylla penningtvättslagens krav den 1 juli 2021. Då började en ny fastighetsmäklarlag (2021:516) att gälla. Den nya lagen medför bland annat att även mäklarföretag ska vara registrerade och under Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn. Både mäklare och mäklarföretag ska alltså följa penningtvättsregelverket. Syftet med kartläggningen var att se hur mäklarföretag jobbar utifrån penningtvättslagen, och att hitta de gemensamma utmaningar och problemområden som uppstår i den praktiska användningen av den. Penningtvättslagen innebär till exempel att de ska göra en allmän riskbedömning. Alltså bedöma hur verksamheten kan utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism, och hur stor risken är för att detta sker. Det ska också finnas rutiner och riktlinjer för kundkännedomsåtgärder, övervakning och rapportering och behandling av personuppgifter.

Senast uppdaterad 2022-02-28