Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

2023

Tematisk granskning: redovisning av indirekt nettoskuldsättning

FMI har valt att påbörja en större granskning för att följa upp den nya bestämmelsen om att en bostadsrätts indirekta nettoskuldsättning ska stå med i objektsbeskrivningen.

Den 1 januari 2023 infördes ett nytt krav i fastighetsmäklarlagen på att uppgift om en bostadsrätts indirekta nettoskuldsättning ska lämnas i objektsbeskrivningen.

Med det menas hur stor andel av bostadsrättsföreningens totala lån som indirekt belastar den enskilda lägenheten. Syftet med bestämmelsen är att ge spekulanter bättre ekonomisk information. På vis kan de lättare jämföra olika bostadsrätters prissättning med hänsyn tagen till föreningens skuldsättning och räntekänslighet vilken bland annat på sikt kan påverka årsavgiftens storlek.

Det nya kravet har orsakat en del osäkerhet och frågor bland mäklare. FMI har försökt att i samarbete med branschen besvara de frågor som uppstått genom en branschöverenskommelse, men då försöket inte nådde framgång inleds nu en granskning.

Genom att ta del av objektsbeskrivningar från ett antal mäklare kommer vi att undersöka om och hur den nya bestämmelsen följs. Granskningen ger också en möjlighet att få fram praxis rörande det nya lagkravet.

Senast uppdaterad 2023-06-02