Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

2023

Många ärenden om obetald årsavgift

Under sitt senaste sammanträde hanterade FMI:s disciplinnämnd 139 ärenden. De flesta rörde påföljd för obetald årsavgift.

Enligt fastighetsmäklarlagen ska registrerade fastighetsmäklare och fastighetsmäklarföretag betala en årlig avgift. Vid utebliven betalning kan mäklaren eller företaget få en påföljd i disciplinnämnden. I år hanterades totalt 132 ärenden som rörde betalning av årlig avgift, i 21 fall återkallades registreringen.

De senaste årens förändringar med registreringsplikt för företag och ny registreringskategori för hyresförmedlare kan ha varit bidragande orsaker till det ökade antalet ärenden. För att se om det finns något mer myndigheten kan göra för att minska antalet ärenden har FMI tillsatt en arbetsgrupp som tittar närmare på frågan.

- Vi använder alltid alla våra kanaler för att påminna om att avregistrera sig innan årsskiftet om man ska sluta mäkla och när det är dags att betala årsavgiften, säger Jacob Bucht, kommunikatör på FMI.

- I arbetsgruppen tittar vi nu närmare på om vi kan göra något mer för att påminna mäklarna och företagen.

Under året finns två datum som är extra viktiga att komma ihåg för alla registrerade mäklare och företag. Det första är att avregistrera sig själv och/eller sitt företag senast den 31 december om man ska eller har slutat med fastighetsförmedling, det andra är att betala årsavgiften senast den 28 februari varje år.

- Att hantera stora mängder ärenden om årsavgift är resurskrävande för myndigheten och är sannolikt även en tråkig påföljd att få för mäklarna och företagen, därför ser vi gärna att antalet ärenden om obetalda avgifter blir färre framöver, avslutar Jacob.

Senast uppdaterad 2023-08-22