Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Årets första branschmöte

Förra veckan höll vi årets första branschmöte. Ett forum där vi tillsammans med branschen diskuterar aktuella frågor och informerar om vad som är på gång hos oss.

Mötet bjöd på bra, konstruktiv dialog där vi fokuserade lite extra på två frågor: penningtvätt och möjligheten att använda branschöverenskommelser för att komplettera lagstiftningen.

Inom penningtvättsområdet presenterades bland annat arbetet med vår senaste rapport om mäklarföretagens arbete mot penningtvätt.

Under mötet konstaterades att mer information inom området är nödvändig och att fortsatt samverkan behövs.

Branschöverenskommelser - ett verktyg för vår bransch?

Den andra frågan som lyftes på mötet var branschöverenskommelser och huruvida det kan vara ett bra arbetssätt även inom fastighetsmäklarbranschen. Konsumentverket presenterade sina erfarenheter av att arbeta med överenskommelser inom andra branscher och Motormännens Riksförbund, som arbetat med överenskommelser i sin bransch, bidrog med sitt perspektiv.

Syftet med en överenskommelse inom branschen är att ta fram regler som kan komplettera lagstiftningen inom vissa områden. Det kan ses som ett alternativ eller komplement till att praxis tas fram genom beslut i domstolarna.

Samtliga närvarande såg positivt på möjligheten att ta fram branschöverenskommelser och genom gruppdiskussioner identifierades flera områden där det kan vara intressant att gå vidare.

Senast uppdaterad 2023-03-14